Interessant onderzoek: Wil jij weten wanneer je doodgaat of dat je huwelijk strandt?

Je zou denken dat het handig is als je weet wat de toekomst brengt. Als je immers weet dat je nog maar een jaar te leven hebt, ga je vermoedelijk andere dingen doen dan wanneer je erop kunt rekenen dat je honderd wordt. Gek genoeg, willen veel mensen het niet weten. Daarover schrijft Trouw. Bewuste onwetendheid Duitse en Spaanse onderzoekers publiceren vandaan een studie in vaktijdschrift Psychological Review. Daarbij stelden ze mensen in beide landen een aantal vragen, zoals: Als we u kunnen vertellen wanneer uw partner komt te overlijden, zou u dat dan willen weten? 90 procent van de ondervraagden antwoordde met 'Nee, dat wil ik niet weten'. Ook op de vraag: 'Wilt u wel weten of en wanneer uw huwelijk op de klippen loopt?' antwoordde 87 procent ontkennend. Op positieve gebeurtenissen werd anders gereageerd. Op de vraag of men wilde weten of het aanstaande kind een jongen of meisje zou worden, reageerde de helft bevestigend. En ook op de vraag of er leven na de dood is, wil de helft wel graag een antwoord. Rationele beslisser De hoge scores op bewuste onwetendheid verbaasden de onderzoekers. Slechts 1 procent antwoordde op alle vragen 'Ja, ik wil het weten'. Het laat zien dat de mens niet de rationele beslisser is, die economen graag in hem zien: wie weet wat hem te wachten staat, kan zich erop voorbereiden en zijn welvaart maximaliseren. Maar de rationaliteit van de mens wordt vertroebeld door zijn angst voor teleurstellingen. Slechte vooruitzichten willen mensen niet horen, zeker als ze daaraan toch niets kunnen doen. Het leven wordt minder leuk als je weet dat het over een tijdje misgaat.    

Bron(nen):   Trouw