12 signalen dat je slimmer bent dan gemiddeld

Je hebt het altijd al gedacht: je bent slimmer dan gemiddeld. Het wordt alleen nog door niemand opgemerkt. Volgende keer kun je ze fijntjes wijzen op dit lijstje eigenschappen dat aanduidt dat je mogelijk een hele knappe kop bent. Het zijn allemaal kenmerken die wetenschappelijk zijn onderzocht. 1. Concentratie Je laat je niet snel afleiden en kunt lange tijd achter elkaar heel gefocust werken. 2. Bioritme Veel intelligente mensen zijn nachtbrakers. Ze gaan het liefst laat naar bed en slapen uit in de ochtend. 3. Flexibiliteit Slimmeriken passen zich gemakkelijk aan en kunnen in heel verschillende omgevingen goed functioneren, ook als ze onbekend zijn met de situatie. 4. Interesse De meeste knappe koppen zijn mateloos nieuwsgierig. Ze interesseren zich voor dingen waar anderen nooit over na hebben gedacht. 5. Open geest Je bent open-minded. Je vormt niet snel een mening en bestudeert eerst verschillende perspectieven. Ook pas je je oordeel makkelijk aan als voortschrijdend inzicht daar om vraagt. 6. Sociaal contact Je houdt ervan om op jezelf te zijn. Slimme mensen lijken minder behoefte te hebben aan contact met vrienden. 7. Discipline Intelligente mensen kunnen plannen en doelen stellen en vermijden zo impulsief, ongecontroleerd gedrag. 8. Humor Voor goede humor is enige mate van intelligentie nodig. Zo blijken professionele komieken gemiddeld een hoger IQ te hebben. 9. Creativiteit Je legt verbanden die anderen niet zien en weet een patroon te ontdekken in dingen die ogenschijnlijk niets met elkaar te maken hebben. Dat is een kenmerk dat nodig is voor creativiteit en een teken van intelligentie. 10. Uitstelgedrag Slimme mensen zijn uitstellers. Vaak, omdat ze bepaalde taken onbelangrijk vinden en zich liever bezig houden met interessantere zaken. 11. De zin van het bestaan Je denkt meer dan gemiddeld na over de grote vragen van ons bestaan en twijfelt vaak over de zin van het leven. Het kan een reden zijn waarom slimme mensen soms angstiger zijn. 12. Bescheiden Wie intelligent is, beseft hoe weinig hij eigenlijk weet. Mensen die eigenlijk niet zo slim zijn, overschatten vaak hun kennis. Slimme mensen blijven bescheiden.

Bron(nen):   The Independent