Studie: Massasterfte na Amerikaanse kolonisatie kon klimaatverandering veroorzaken

Toen het Amerikaanse continent werd gekoloniseerd, stierven miljoenen mensen. Daardoor zou destijds de kleine ijstijd zijn ontstaan. Dat beweren wetenschappers van de University College London in een nieuwe studie.

In de vijftiende en zestiende eeuw daalde de temperatuur op aarde gemiddeld met een halve graad en in Europa zelfs met twee graden. De periode wordt de kleine ijstijd genoemd. De onderzoekers vermoeden nu dat de snelle temperatuurdaling deels is veroorzaakt door de massale sterfte van de bevolking in Amerika. De verklaring is eenvoudig: doordat de inheemse volkeren massaal door ziektes en geweld om het leven kwamen, bleef veel landbouwgrond braak liggen. De natuur kon daar opnieuw zijn gang gaan. De bossen die zo in hoog tempo ontstonden haalden zoveel CO2 uit de lucht dat de temperatuur wereldwijd daalde.

Het is geen gek idee. Aan het eind van de vijftiende eeuw leefden er naar schatting zo’n 60 miljoen mensen op het Amerikaanse continent, 10 procent van de wereldbevolking. Honderd jaar later waren er daar nog 5 tot 6 miljoen van over. De mensen werden verscheept als slaven, stierven door geweld, maar kwamen vooral om het leven doordat ze niet bestand waren tegen Europese ziektes, zoals de mazelen. In diezelfde periode daalde de temperatuur op aarde. “De grote sterfte van de inheemse volkeren van Amerika leidde tot het achterlaten van zoveel land dat de koolstofopname door bomen en planten een duidelijke impact had op het wereldwijde CO2-niveau en op de temperatuur,” schrijven de onderzoekers in de studie.

Bron(nen):   The Independent  HLN