De intimidaties van de VN-klimaatkunde

Wetenschap
maandag, 23 november 2009 om 00:00
welingelichtekringen header 1
Wie nu nog durft te twijfelen aan de opwarming van de aarde en de menselijke rol daarin, krijgt te horen blind te zijn voor de laatste wetenschappelijke stand van zaken en wordt niet meer serieus genomen. Met lieden die beweren dat de aarde plat is, gaan serieuze wetenschappers immers ook niet in discussie.
Zo sla je elk debat plat en wordt gesuggereerd dat er consensus over de opwarming van de aarde is. In werkelijkheid is het tegendeel het geval, want ook onder gerespecteerde klimaatwetenschappers zijn veel klimaatsceptici, al zijn die bijna altijd met emeritaat (wat opnieuw suggereert dat ze niet helemaal meer bij de tijd zijn).
Vreemd is het natuurlijk wel, die verdachtmaking van de sceptici, want scepsis (twijfel) is zo ongeveer de grondhouding voor alle serieuze wetenschap. Waar de twijfel wordt verketterd, is kritiek uit den boze en treden we al snel de wereld van het geloof en de brandstapels binnen, ofwel de verpolitiekte wereld van de VN.
Dat critici worden buitengesloten en stelselmatig verdacht gemaakt, kwam onlangs weer naar voren na het 'hacken' van emails van leidende VN-klimatologen van de universiteit van East Anglia. Luister naar bijgaand  interview met  een (toegegeven) vooraanstaande klimaatscepticus die al met emeritaat is.
Het zou mooi zijn als klimaatwetenschappers die nog wel aan de universiteiten werken en van door de politiek rijkelijk gesubsidieerd onderzoek profiteren, hun stem hierover zouden uitspreken. Want wat is dat voor rare wetenschap, waarin scepsis verboden is.