Zo gaan de klimaat-deskundo's te werk

Wetenschap
door Admin
vrijdag, 11 december 2009 om 00:00
welingelichtekringen header 1
In Kopenhagen worden - wie weet - belangrijke beslissingen genomen, en eenieder spreekt hier op basis van wetenschappelijke uitkomsten. Al honderden jaren wordt het klimaat bestudeerd en deze inzichten van onderzoek worden door wetenschappers opgetekend. Aan die uitkomsten worden dikwijls verregaande conclusies verbonden, maar Die Zeit richt zich nu eens op de bron van dit alles: op het onderzoek.
Naast klassieke onderzoeksmethoden is daar sinds 30 jaar het satellietonderzoek bijgekomen, een manier van werken die leidt tot zeer preciese metingen van de huidige omstandigheden.
Veel lastiger is het om te reconstrueren hoe het klimaat er in andere tijden voorstond. Veel vroeger gehanteerde parameters laten zich namelijk moeilijk vergelijken met de huidige. Bovendien is de chemische samenstelling van de bodem dikwijls veranderd; en leidt bodemonderzoek niet perse tot betrouwbare uitkomsten over de vroegere gang van zaken.
Het artikel in Die Zeit beschrijft mooie voorbeelden van vindingrijkheid om deze onderzoeksproblemen te omzeilen, bijvoorbeeld de manier om te meten (in oudere ijslagen) hoe de weersomstandigheden een miljoen jaar geleden waren.
Met gegevens uit verleden en heden gaan computers aan het werk en daar rollen dan de zogenaamde modellen voor de toekomst uit. Modellen in meervoud, want iedere methode biedt weer een andere uitkomst.
Maar wel met een zichtbare trend, zo beweert een onderzoeker in Die Zeit, de opwarming van de aarde wordt veroorzaakt door menselijk handelen.
Bron(nen): Die Zeit