Extra geld voor componisten, tekstschrijvers en muziekuitgevers

Nederlandse componisten, tekstschrijvers en muziekuitgevers kunnen vanaf volgende maand een beroep doen op een Investeringsfonds Muziek, een initiatief van Buma/Stemra, de belangenbehartiger op het gebied van auteursrecht, tot stand gekomen met medewerking van het cultuurministerie.

Kort na het uitbreken van de coronacrisis is door Buma/Stemra al 2.750.000 euro apart gelegd voor een noodfonds. Via het ministerie van OCW is er ook nog 2.475.000 euro beschikbaar voor het Investeringsfonds Muziek. "We hopen met het Investeringsfonds Muziek een positieve impuls te geven aan de muziekindustrie in Nederland door ervoor te zorgen dat er muziek gemaakt wordt die anders nu niet gemaakt zou worden", aldus Bernard Kobes, voorzitter van de raad van bestuur van Buma/Stemra. "Het is belangrijk dat de continuïteit hiervan bewaakt blijft en dat er geen talent verloren gaat in deze voor de muziek ongekende crisis."

Circa 1600 auteurs, componisten en uitgevers hebben onlangs een gift uit het al bestaande Noodfonds Muziek ontvangen. Dit fonds was bedoeld om het ergste leed te verzachten bij de muziekprofessionals. Het Investeringsfonds Muziek is voor muziekprofessionals voor het maken van nieuw werk of de exploitatie van bestaand werk.