Privé maakt testament van Hazes openbaar: ‘Rachel erft niks’

Weekblad Privé publiceert de tekst van het laatste testament van André Hazes, opgemaakt drie jaar voor diens dood. En uit die tekst blijkt dat zijn weduwe geschrapt is als erfgenaam.

’De beschikkingen ten behoeve van mijn echtgenote – waaronder begrepen zijn eventuele benoeming tot executeur-testamentair – gelden niet, indien mijn huwelijk met mijn echtgenote door mijn overlijden wordt ontbonden en zich ten tijde van mijn overlijden één van de volgende gevallen voordoet:

- er is een procedure tot echtscheiding of tot scheiding van tafel en bed in rechte aanhangig;

- er is een beschikking tot scheiding van tafel en bed uitgesproken.

In deze gevallen sluit ik mijn echtgenote voor zoveel nodig tevens uit als erfgenaam.’

De moeder van Roxeanne en André jr. zou dus niets erven wanneer er een echtscheidingsprocedure zou lopen. En die liep toen Hazes stierf.

De dochter van Hazes, Roxeanne, heeft een rechtszaak tegen haar moeder aangespannen, omdat ze de erfenis zou hebben gepikt. Dat lijkt dus te kloppen.

Bron(nen):   De Telegraaf