De langst regerende vorsten ooit

Koning Bhumibul van Thailand hield het lang vol. Maar recordhouder is hij niet: dat i Lodwijk XIV, de Zonnekoning