‘Feminisering van het onderwijs nadelig voor jongens’

Pedro De Bruyckere – pedagoog, docent en onderzoeker aan de Arteveldehogeschool in Gent – heeft samen met Casper Hulshof – psycholoog en docent onderwijskunde aan de Universiteit Utrecht – een boek geschreven dat de nodige mythes over het onderwijs, leren, technologie in de klas en het functioneren van onze hersenen ontkracht: ‘Jongens zijn slimmer dan meisjes‘ (niet dus).

Het onderwijs staat bol van de theorieën, visies, methodes en hulpmiddelen, maar vaak is de juistheid of het nut ervan niet wetenschappelijk onderbouwd. Erger nog: van een aantal theorieën en opvattingen is bewezen dat ze niet kloppen, maar ze vormen wel de basis voor beleid en praktijk. In het boek worden 36 van deze mythes weerlegd, zoals:

– mensen hebben verschillende leerstijlen
– leren door zelf te ontdekken is beter dan uitleg krijgen
– 93% van onze communicatie is non-verbaal
– baby’s worden slimmer van klassieke muziek
– van games leer je niets behalve geweld

Neem nu het vermeende schadelijke effect van de ‘feminisering van het onderwijs’ voor jongens. Het is een feit dat er veel meer vrouwen werkzaam zijn in het onderwijs, vooral op de basisschool (80-85%). Tegelijkertijd doen jongens het minder goed op school. De verleiding is groot om een verband te leggen tussen deze 2 fenomenen en dat is ook niet nieuw (150 jaar geleden werd al hetzelfde beweerd). Uit onderzoek blijkt echter dat noch het geslacht van de leerkracht, noch dat van de directie van invloed is op de cognitieve prestaties van leerlingen. Een overwegend vrouwelijk team heeft geen negatieve invloed op de prestaties van jongens, ook niet bij vakken als wiskunde. Andersom gaan meisjes ook niet beter presteren en krijgen ze geen positiever beeld van het vak wiskunde als het wordt gegeven door een vrouw. Kortom, er is geen wetenschappelijk bewijs voor ‘het vrouwengevaar’ voor jongens op school.

 

Jongens zijn slimmer dan meisjes
En andere mythes over onderwijs en leren
Pedro De Bruyckere, Casper Hulshof
€ 19,99
Van Duuren Psychologie/Lannoo Campus
ISBN 9789081516372

1 Reactie Doe mee met de discussie →


  1. Loobs

    Conclusie: je hoeft dit boek, en andere boeken over onderwijs en leren, niet te lezen. Next.

Reacties niet toegestaan