Ik was altijd heel slecht in wiskunde, maar …

In telefoonnetwerken, navigatiesystemen en op internet wordt het kortste route tussen 2 willekeurige punten bepaald aan de hand van een verrassend simpele methode van de Nederlandse wiskundige Edsger Dijkstra. Hij ontwikkelde zijn algoritme al in 1959 (terwijl hij op een zonnig terras met zijn verloofde een kopje koffie zat te drinken) omdat hij een probleem zocht dat je met de toenmalige ‘moderne’ computer zou kunnen uitvoeren. In hun verzameling 'Ik was altijd heel slecht in wiskunde' noemen 'wiskundemeisjes' Ionica Smeets en Jeanine Daems het 'een van de slimste ideeën uit de Lage landen'. Het stukje is typisch voor deze bundel: een interessant wiskundig weetje wordt in maximaal 3 bladzijden uitgelegd, tegelijk met wat achtergrond over de betrokken wiskundige of over eventuele toepassingen. Het zijn allemaal onderwerpen die je op een feestje aan je vrienden wilt vertellen en die je aan je moeder zou kunnen uitleggen.

In 9 hoofdstukken komt een veelheid aan onderwerpen langs: veelvlakken, getallen, kansen, codes, grafen, logica en getaltheorie. Op een speelse, maar heldere manier krijgt je antwoord op de vraag hoe je het getal pi kunt benaderen met tandenstokers, hoe de Babyloniërs rekenden, of wat het vermoeden van Kepler is.

Kortom, een speelse onderdompeling in het warme bad van de praktische wiskunde.

Bron(nen):   NRC  Nieuwezijds  Wiskundemeisjes