Rare dingen in de Bijbel

Dankzij de aanhangers van de Joods-Christelijke traditie weten we nu aardig wat voor enge voorschriften de Koran kent. Maar vlak de bijbel ook niet uit. Een bloemlezing: en werd verliefd op hun wellustige kerels, wier vlees ezelsvlees is en wier drift een paardendrift is; Je zult je met een vrouw verloven en een andere man zal haar ontmaagden, een huis bouwen en nooit daarin wonen, een wijngaard planten en die niet inwijden. "Een man die gemeenschap heeft met iemand van het mannelijk geslacht, zoals men gemeenschap heeft met een vrouw, - beiden hebben een gruwel gedaan, zij zullen zeker ter dood gebracht worden, hun bloedschuld is op hen" Als een vrouw vloeiende zijn zal, zijnde haar vloed van bloed in haar vlees, zo zal zij zeven dagen in haar afzondering zijn; en al wie haar aanroert, zal onrein zijn tot aan den avond. En al hetgeen, waarop zij in haar afzondering zal gelegen hebben, zal onrein zijn; mitsgaders alles, waarop zij zal gezeten hebben, zal onrein zijn. En al wie haar leger aanroert, zal zijn klederen wassen, en zich met water baden, en onrein zijn tot aan den avond. Wanneer mannen twisten, en de vrouw des enen toetreedt, om haar man uit de hand desgenen, die hem slaat, te redden, en haar hand uitstrekt, en zijn schamelheid aangrijpt Zo zult gij haar hand afhouwen Iemand die door kneuzing aan het geslachtsdeel gewond is of van wie het geslachtsdeel is afgesneden, mag niet in de gemeente van de HEERE komen. Een bastaard mag niet in de gemeente van de HEERE komen; zelfs zijn nakomelingen van de tiende generatie mogen niet in de gemeente van de HEERE komen.