Boek beklijft beter dan e-reader

Boeken
vrijdag, 22 augustus 2014 om 10:39
kindle
Hoewel er ook studies zijn die wijzen op de , blijkt uit een Noors onderzoek dat de plot van een verhaal beter onthouden wordt als je een boek leest dan wanneer je hetzelfde verhaal via een e-reader leest. De onderzoekers van de Stavanger University lieten 50 mensen een kort verhaal van 28 pagina’s lezen. De ene helft las het verhaal via Kindle en de andere helft in een paperback. Daarna moesten ze vragen beantwoorden over het verhaal. Uit een eerdere studie van dezelfde onderzoeksgroep was gebleken dat lezers die een spannend kort verhaal op papier lazen meer empathie en emotionele betrokkenheid toonden dan lezers die het verhaal op een iPad lazen. Vorig jaar stelden de onderzoekers dan weer vast dat scholieren beter scoren op begrijpend lezen als zij van papier lezen in vergelijking met het lezen van een pdf op een computer. Dit keer werden er weinig verschillen in emotionele reacties en prestaties gevonden, maar wel in het reconstrueren van de plot van het verhaal. Dat werd duidelijk als de proefpersonen gevraagd werd om 14 gebeurtenissen in de juiste volgorde te plaatsen. De mensen die de paperback lazen konden dit beter dan zij die het verhaal op de e-reader lazen. Volgens de onderzoekers zou dit te maken kunnen hebben met het voelen van de bladzijden. Het aantal bladzijden rechts neemt af en het aantal links neemt toe. Dat geeft je een gevoel van vooruitgang. Bij het onderzoek dient wel een kanttekening geplaatst te worden: in de Kindle groep waren slechts 2 mensen vertrouwd met het lezen via een e-reader.
Bron(nen): The Guardian