Oeroude schedelresten gevonden op Maasvlaktestrand

Een amateur-archeoloog heeft op het strand van de Maasvlakte stukjes schedel van een 9600 jaar oude Homo sapiens gevonden. Dat is één van de oudste Homo sapiens vondsten in Nederland. Uit skeletonderzoek uitgevoerd door de Universiteit van Amsterdam blijkt dat het gaat om schedelfragmenten afkomstig uit de rechterzijkant tussen oog en oor. De Rijksuniversiteit Groningen heeft vastgesteld dat de resten 9600 jaar oud zijn en afkomstig zijn van een volwassen mens uit de steentijd. De fragmenten zijn uit het opgespoten zand voor de aanleg van de Maasvlakte 2 naar boven gekomen. Volgens de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed toont de vondst aan dat 9600 jaar geleden mensen aanwezig waren in het westelijk gebied van Nederland. Daar waar nu zeebodem is, trokken in de steentijd waarschijnlijk kleine groepjes rond. Dat blijkt ook uit de recente vondst van 2 harpoenpunten. Deze mensen leefden in jachtkampen op duinen die bescherming boden tegen het water. Havenbedrijf Rotterdam, de Rotterdamse archeologische dienst (BOOR) en het Natuurhistorisch Museum Rotterdam hebben gezamenlijk de 'Oervondst Checker' ontwikkeld. Een web-app waarmee smartphone gebruikers fossielen van het Maasvlaktestrand kunnen laten dateren en determineren. Vinders ontvangen direct na melding met hun telefoon een eerste indicatie over de mogelijke leeftijd van hun vondst. Aan de hand van de vindlocatie die met de foto wordt meegezonden, is herleidbaar waar in de Noordzeebodem de vondst samen met het zand is opgebaggerd. De vondsten die tot nu toe op de Maasvlakte zijn gedaan, worden getoond tijdens de tentoonstelling 'Beleef het Verleden' in informatiecentrum FutureLand.

Bron(nen):   AD  FutureLand  Maasvlakte 2