‘Vertrouwen in nieuws en gebruik ervan toegenomen’

Het nieuwsgebruik en het vertrouwen in nieuws in Nederland is in het afgelopen coronajaar toegenomen. Nederlanders gebruiken dagelijks vaker nieuws en gebruiken vooral meer nieuws online en op televisie, meldt het Commissariaat voor de Media. Samen met het Reuters Institute for the Study of Journalism vroeg het commissariaat begin dit jaar ruim 2000 mensen naar hun nieuwsgebruik voor het Digital News Report Nederland 2021. In het rapport dat woensdag is verschenen, staat dat de frequentie van het nieuwsgebruik de laatste vier jaar nauwelijks is veranderd. "Sinds 2017 raadpleegt 96 procent van de Nederlanders ten minste één keer week het nieuws. In 2021 is dit aandeel 97 procent. We zien wel een duidelijke stijging van personen die heel vaak nieuws raadplegen op een dag (6 keer of vaker op een dag) - van 16 procent in 2020 naar 22 procent in 2021." Twee derde van de jongeren tot 24 jaar noemt online nieuws en sociale media als voornaamste bron van nieuws. Onder 55-plussers is dat maar ruim 20 procent. Als het om gebruik van televisienieuws en print als voornaamste nieuwsmedia gaat, zijn de verhoudingen juist andersom. Het vertrouwen in nieuws is in Nederland al jaren een van de hoogste van de ruim 40 onderzochte landen en is in het afgelopen jaar verder toegenomen, stelt het commissariaat. Alleen onder jongeren tot 24 jaar is het vertrouwen in het merendeel van het nieuws dat ze zelf gebruiken niet gestegen. Ook is het aandeel van Nederlanders dat sociale media wantrouwt verder gestegen. Daarnaast is het vertrouwen in Nederlandse nieuwsmerken door de jaren heen opmerkelijk stabiel. Het NOS Journaal is nog steeds het nieuwsmerk met het grootste bereik en hoogste vertrouwen. Maar ook de meeste andere nieuwsmerken worden sterk vertrouwd, aldus het commissariaat.