Sex & Drugs & Rock & Roll

Ian Dury wist het al langer, maar internationale (waaronder Nederlandse) onderzoekers hebben nu ook ontdekt dat drank, drugs, onveilige seks en luide muziek met elkaar samengaan bij jongeren. Maar Dr Sharon Levy, hoofd van het Adolescent Substance Abuse Program van het Boston Children's Hospital (die overigens niet betrokken was bij het onderzoek) zegt dat het nog veel te vroeg is om ouders te waarschuwen voor het feit dat luisteren naar harde muziek kan leiden tot een drugs- of alcoholprobleem. Het onderzoek toont namelijk niet aan wat oorzaak is en wat gevolg. Ook is niet duidelijk of het wat uitmaakt naar welk type muziek de tiener luistert.

Dr. Ineke Vogel van het Erasmus MC onderzocht 944 scholieren uit het beroepsonderwijs tussen 15 en 25 jaar. Zij vroeg hoeveel tijd de jongeren besteedden aan het luisteren naar muziek op hun MP3-spelers of bij een club of concert en hoe luid die muziek meestal was.

De leerlingen werden verdeeld al naargelang ze wel of niet blootgesteld werden aan muziek met 'risicovolle geluidsniveaus' (een uur per dag 89 decibel - ongeveer net zo luid als een grasmaaier). Volgens deze definitie behoorde ongeveer 1/3 van de MP3-luisteraars en bijna 1/2 van de bezoekers van clubs en concerten tot de 'risicogroep'. Jongeren die vaak naar harde muziek luisterden op MP3-spelers hadden 2 keer zoveel kans om cannabis te gebruiken in de afgelopen maand in vergelijking met jongeren die dat niet deden. En zij die veelvuldig werden blootgesteld aan muziek in clubs en concerten hadden 6 keer meer kans op binge drinken en 2 keer zoveel kans op onveilige seks. Club- en concertgangers blowden dan wel weer minder dan andere jongeren.

Bron(nen):   Reuters