Revolutietje: vandaag is de eerste dag van het nieuwe Onze Vader

In Nederland en Vlaanderen zijn binnen de katholieke kerk verschillende teksten in omloop van het Onze Vader. Vanaf vandaag niet meer. Er is een nieuwe uniforme tekst, al wijkt die (uiteraard) nog steeds af van die van de protestantse tekst De nieuwe tekst Onze Vader, die in de Hemel zijt,Uw Naam worde geheiligd,Uw Rijk kome,Uw Wil geschiede, op aarde zoals in de Hemel.Geef ons heden ons dagelijks brooden vergeef ons onze schulden,zoals ook wij vergeven aan onze schuldenarenen breng ons niet in beproevingmaar verlos ons van het kwade.Amen.