Een ding staat vast: Jezus is niet geboren in een stal

Cultuur
donderdag, 25 december 2014 om 7:48
jesus mary joseph
Het is een mooi feest en de details spreken tot de verbeelding, vooral de os, de ezel en de herders. Helaas: de kans dat Jezus is geboren in een stal, omdat er voor hem geen plaats was in de herberg, is zeer, zeer klein. Allereerst omdat het verhaal om goede redenen - en door maar een van de evangelisten - is bedacht. Het moest duidelijk zijn dat de nieuwe koning van de joden, de messias, voortkwam uit de grootste koning van Israël ooit, David. En dus verzonnen de evangelisten een volkstelling (waarvan in geen enkele niet-Christelijke bron sprake is), zodat Josef en zijn vrouw naar Bethlehem moesten. Maar een Engelse vooraanstaande theoloog maakt het nu erger: volgens hem staat die stal zelfs niet in de tekst. "Jammer om de vreugde te vergallen, maar die stal is een vertaalfout," Ian Paul van de University of Nottingham. Het gaat om het Griekse woord dat vanaf de middeleeuwen is vertaald met 'dierenstal'. Volgens Paul ten onrechte. Overal elders in de bijbel staat dat woord voor 'bovenkamer' en alleen op deze plaats is het vertaald met 'stal'. Levert wel een mooier verhaal op, zegt de theoloog, maar het staat er niet.
Bron(nen): Independent