Moslims geloven ook in de maagdelijke geboorte

Cultuur
woensdag, 26 december 2012 om 10:36
christendom islam
Wie denkt dat christenen alleen staan in hun overtuiging dat Jezus tweeduizend jaar geleden werd geboren uit een maagd, zit er naast. De islam en het christendom hebben heel veel gemeen. Het scheppingsverhaal, de profeten van het oude testament, het geloof in een almachtige god en in een hemel. Zelfs dat Jezus werd geboren uit de maagd Maria is ook de overtuiging van de moslims. Maar daar scheiden de wegen. Volgens de Islam is Jezus een Machtig Profeet van God. Islam leert dat er duizenden Profeten geweest die allemaal hetzelfde geloof brachten, voor de noden van hun specifieke gemeenschap. Zo waren er bijvoorbeeld de profeten Abraham, Mozes, David en Jezus. Daarna kwam er volgens de Islam nog één en meteen de laatste Profeet, met name de Profeet Mohammed. Volgens de christelijke traditie is god ooit mens geworden. Bij de moslims is god onveranderbaar god. De christenen denken dat Jezus de zoon is van god. Moslims dat hij de zoon is van Maria, Ook de moslims delen het geloof dat Jezus levend in de hemel is en van daar zal weerkeren.Volgens Muslims is Jezus echter niet gekruisigd en is hij dus ook niet drie dagen dood geweest. Muslims geloven dat God ervoor gezorgd heeft dat iemand die op Jezus leek, gekruisigd werd. Later is Jezus levend ten hemel opgenomen.
Bron(nen): Boston Review