‘Effect harde brexit Nederland relatief groot’

Nederlandse bedrijven worden bij een harde brexit harder geraakt dan ondernemingen in veel andere landen op het Europese vasteland. Als door het vertrek van de Britten uit de EU meer handelsbarrières ontstaan, tast dat de concurrentiepositie van ondernemingen hier meer aan dan in andere landen. Dat staat in een nieuw rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

Het verschil komt onder andere doordat het Nederlandse bedrijfsleven internationaler opereert dan dat in andere landen. Het effect van invoertarieven en andere handelsbelemmeringen is daardoor in Nederland groter dan elders.

Het PBL stipt aan dat bedrijfstakken zoals de voedingsmiddelenindustrie, landbouw, chemie en handel, gemiddeld gezien veel last zullen krijgen van de kostenverhoging die gaat optreden. Deze branches zijn afhankelijk van de details van de uittredingsovereenkomst en hebben dus baat bij een "goede deal".

De impact per regio kan volgens het rapport verschillen. Met name economisch grotere regio’s als Zuid-Holland, Noord-Holland en Noord-Brabant worden naar verwachting minder hard geraakt door een harde brexit, omdat deze minder afhankelijk zijn van de economische relaties met het Verenigd Koninkrijk dan kleinere economische regio's. Het PBL benadrukt dat de details van de uittreding evengoed bepalend zullen zijn.

Verder merken de onderzoekers op dat er ook sectoren zijn die zouden kunnen profiteren van de brexit. Het PBL noemt onder meer de financiële dienstverlening, telecom en de reisbranche die hun positie zouden kunnen versterken.

Volgens de onderzoekers is het van belang de gevolgen van de brexit en de daarmee gepaard gaande onzekerheden in kaart te brengen. Dit helpt volgens het PBL bij de voorbereidingen die de Nederlandse overheid en de meest gevoelige bedrijfstakken en regio’s kunnen treffen. Ook zou dat kunnen helpen bij de vervolgonderhandelingen over de toekomstige economische relaties met het Verenigd Koninkrijk.