Waar wonen de armen van Nederland?

De armen van Nederland wonen overal, maar toch vooral in steden. Het SCP heeft een (klikbare) kaart van de armoede gemaakt. Daar kan je zien wat het percentage armen in jouw gemeente is.

Rotterdam heeft het hoogste aandeel arme inwoners (10,9%), direct gevolgd door Amsterdam (10,5%) en Den Haag (10,3%). Deze hoge armoedepercentages hangen samen met de bevolkingssamenstelling in de drie steden. Amsterdam, Rotterdam en Den Haag hebben ook het grootste aantal uitkeringsontvangers en het grootste aantal inwoners met een niet-westerse migratieachtergrond.

Ook in Vaals (9,4%), Schiedam (8,9%), Groningen (8,6%), Enschede (8,2%), Maastricht (8,2%), Arnhem (8,1%) en Kerkrade (7,7%) wonen relatief veel armen.

Van alle 388 gemeenten die Nederland in 2017 telde, hadden in totaal 68 gemeenten een armoedepercentage boven het landelijke gemiddelde van 5,7%.

Net als op landelijk niveau daalde de armoede in de meeste gemeenten na 2013. Dat jaar bedroeg het aandeel armen 15,5% in Rotterdam, 15,0% in Amsterdam en 14,3% in Den Haag.

Bron(nen):   Sociaal Cultureel Planbureau