Klaas Knot: “Overal in de wereld ontstaat het idee dat schuld gratis is”

De rente is laag en blijft voorlopig laag. President van De Nederlandsche Bank, Klaas Knot, maakt zich daar zorgen over. In een gesprek met de Volkskrant vertelt hij dat de 'balans tussen positieve en negatieve effecten verschuift in de verkeerde richting'.

Gratis geld
"Een langdurig lage rente leidt er toe dat overal in de wereld het idee ontstaat dat geld gratis is en dat schuld gratis is," begint Knot. "Maar schuld is hooguit tijdelijk gratis: zolang de rente nul procent is. Hoge schuld wordt heel snel heel duur zodra de rente weer omhooggaat."

Dat vergeten mensen als de rente zo lang zo laag is. "Dat is dus een van de gevaren van het langdurig laag zijn van de rente. De balans tussen de positieve en negatieve effecten van de lage rente verschuift in de verkeerde richting. Op een bepaald moment moet dat ook tot een herijking van ons monetaire beleid leiden."

Inflatie
De econoom vervolgt: "We hebben met ons beleid de economie weer op volle capaciteit gebracht. In het verleden ging dan altijd de inflatie stijgen. Krapte op de arbeidsmarkt leidde tot loonstijgingen, krapte op de goederenmarkt leidde tot hogere goederenprijzen."

Nu gebeurt dat niet. "De lonen stijgen nu wel, maar die stijgende loonkosten vertalen zich dit keer niet in de afzetprijzen. Producenten en aanbieders van goederen en diensten stellen hun prijzen blijkbaar op een andere manier vast dan voorheen. We moeten als ECB dus goed uitzoeken wat de factoren zijn die tegenwoordig de prijzen bepalen, in plaats van maatregel op maatregel te stapelen, de inzet te verhogen en meer van hetzelfde te doen."

De toekomst
Klaas Knot verwacht niet dat de rente snel gaat stijgen. "Ik kan niet uitsluiten dat de huidige periode van lage rente nog eens vijf jaar voortduurt. Dat baart mij zorgen, want een tijdelijke lage rente is iets anders dan een langdurig lage rente."

Bron(nen):   De Volkskrant