Bijna iedereen krijgt schaliegas, Nederland niet: Wie zijn er gek? Wij of zij?

Bijna overal in Europa is de winning van  schaliegas toegestaan. Er zijn een paar uitzonderingen. Nederland is er een van. Waarbij de vraag rijst: Zijn zij gek of zijn wij het? Winning van schalie gas is toegestaan in landen als als Groot-Brittannië, Denemarken, Zweden, Noorwegen, Duitsland, Spanje en Portugal. Een verbod op winning/proefboringen geldt behalve in Nederland ook in Luxemburg, Frankrijk, Tsjechië, en Bulgarije;  in alle andere Europese landen is het toegestaan (het kaartje is van The Economist). In de Verenigde Staten levert de winning van schaliegas miljarden dollars op. Het helpt de VS om onafhankelijk te worden op het gebied van energievoorziening. In Europa is het verzet daartegen echter groot. Milieugroeperingen zijn tegen, en de technische onzekerheden werken remmend. Het winnen van schaliegas verkleint vooral de onafhankelijkheid van Rusland, waar nu nog veel gas voor Europa vandaan komt. Onzeker is nog hoeveel gas er precies in de bodem van de diverse Europese landen zit. Maar omdat er zo weinig proefboringen zijn toegestaan zal die onzekerheid nog lang blijven bestaan. Dit zijn beperkingen waar de Verenigde Staten veel minder last van heeft. De regering van Barack Obama is voor de winning van schaliegas. Op de lange termijn is de energie-onafhankelijkheid van doorslaggevend belang voor de president.      

Bron(nen):   Economist  Wikipedia  SchaliegasVrij  

9 Reacties Doe mee met de discussie →


 1. besserwessie

  Shale oil and shale gas is abundant. It will make the west energy independent from the current rogue states. No blackmailing with oil of gas anymore.

 2. kletsmajoor

  Wat de weerstand van de Nederlandse milieubeweging vreemd maakt, is dat er grote milieuvoordelen zijn te halen met schaliegas. Als een deel van de installaties die nu op olie draaien overstappen op schaliegas scheelt dat enorm in de uitstoot van CO2 en zwavel- en stikstofoxiden. Uiteraard onder voorwaarde dat de winning op een schone manier gebeurt. Laat op dat punt de Amerikanen maar het pionierswerk doen.

  • zo maar iemand

   Er zijn minder vervuilende alternatieven. Waarom daar niet naar gekeken wordt…?

   (in antwoord op kletsmajoor)
   • kletsmajoor

    Daar wordt wel naar gekeken, maar kernenergie is uit de gratie door angst voor rampen, wind- en zonneenergie zijn eigenlijk ongeschikt voor grootschalige (betaalbare) energieopwekking en andere alternatieven zijn de tekentafel nauwelijks ontgroeid (kernfusie, golfenergie, etc…). In de tussentijd zou er al een slag gemaakt kunnen worden door oliegestookte installaties zoveel mogelijk over te zetten op gas. Ik begrijp niet waarom de milieubeweging zich zo dogmatisch blijft verzetten tegen alles wat fossiel of nucleair is. Ze zouden wat pragmatischer moeten zijn: ‘Als het niet kan zoals het moet, moet het maar zoals het kan.’.

    (in antwoord op zo maar iemand)
  • grasspriet

   Het scheelt niet enorm in CO2 uitstoot, het veróórzaakt een hoge CO2 uitstoot.
   ‘Hoge CO2 uitstoot. Volgens nieuwe studies komt bij de winning
   van schaliegas veel methaan vrij, waardoor de klimaatimpact van
   schaliegas flink hoger wordt.’

   (in antwoord op kletsmajoor)
   • kletsmajoor

    Daarom moeten we rustig wachten tot de amerikanen de beste winningsmethode hebben gevonden. Methaan dat ontsnapt kan je niet meer verkopen dus er is een economische reden om die verliezen te stoppen.

    (in antwoord op grasspriet)
 3. grasspriet

  Dit zijn de gevaren van schaliegas volgens de New York Times:

  * Giftige chemicaliën in oppervlaktewater. Voor de winning
  van schaliegas wordt water met chemicaliën in het schaliegesteente
  gespoten. Dit water komt grotendeels weer boven en moet verwerkt worden.
  Dit levert giftige meren op. Waterzuivering is moeizaam en niet altijd
  afdoende. Radioactieve materialen kunnen bijvoorbeeld moeilijk uit het
  water gefilterd worden.

  * Verontreinigd grondwater. Er blijven chemicaliën achter in
  het schaliegesteente. Volgens de industrie is er geen gevaar dat dit in
  het grondwater komt. Maar de NY Times vond al één gedocumenteerd geval
  waar dit wel gebeurde. En waarschijnlijk komt het vaker voor.

  * Kelderende huizen- en grondprijzen en problemen met herfinanciering.
  Een giftig meer in je achtertuin is niet bevorderlijk voor de verkoop
  van je huis of land. Daarnaast zien banken de winning van schaliegas
  steeds meer als een risico. Het vinden van een nieuwe hypotheek wordt
  dus lastiger en, hoogstwaarschijnlijk, duurder.

  * Hoge CO2 uitstoot. Volgens nieuwe studies komt bij de winning
  van schaliegas veel methaan vrij, waardoor de klimaatimpact van
  schaliegas flink hoger wordt.

  * Een financieel debâcle door moeilijk te schatten voorraden. Een
  inschatting maken van de hoeveelheid gas is lastig. Recentelijk werd
  een eerdere schatting van de hoeveelheid gas in een belangrijke
  schalielaag in de VS met 80% naar beneden geschroefd. Investeringen
  leveren mogelijk veel minder op dan verwacht.

  * Een ondoorzichtige lobby van een machtige industrie. Er zijn
  grote financiële belangen gemoeid bij de winning van schaliegas. Er is
  een hele lobby ontstaan van “gladde PR bedrijven” die informatie
  verdraaien en een goede besluitvorming moeilijk maken.

 4. Tim Smolders

  Kwaliteit van water en lucht zijn belangrijker dan energie, ook op de lange termijn moeten we kunnen voortbestaan op deze planeet. Vervuilen om dat restje niet-hernieuwbare energie te winnen, waar zijn we mee bezig?

 5. Luke

  Nederland als onderdezeespiegel land moet hier helemaal niet aan beginnen.

  Op den duur krijgen we als deltagebied toch wel het gif van onze buren maar laten we voorlopig tevreden zijn met de prima kwaliteit van ons water. Aantal aardbevingen lijken me ook meer dan voldoende voorlopig.

  Over 10 jaar maar eens kijken of schaliegas winning echt zo ongevaarlijk is.

Reacties niet toegestaan