De redding van Cyprus kost meer dan Cyprus zelf

Uiteraard - dat is bij iedere reddingsoperatie zo - blijkt de bail out van de Cypriotische banken een stuk duurder uit te pakken dan werd beweerd toen het besluit werd genomen. Het zou 17 miljard euro zijn, het wordt vermoedelijk 24 miljard. En dat is meer dan het jaarlijkse nationale inkomen van Cyprus. Om een idee te geven: het zou betekenen dat een redding van Nederland 700 miljard zou kosten. En voor al dat geld koopt Cyprus geen voorspoed, maar rampspoed. Verwacht wordt dat de komende jaren de economie vrijwel stil zal komen te vallen en dat er voor de bewoners van Cyprus zeer schrale tijden aanbreken. Een van de oorzaken van de tegenvaller is het feit dat veel rijke rekeninghouders vlak voor het sluiten van de banken nog grote bedragen hebben weggesluisd. Daardoor zijn de banken nog armer dan gedacht en kost de redding dus meer. De aanwijzingen dat binnenkort Slovenië moet worden gered worden steeds sterker.

4 Reacties Doe mee met de discussie →