Ziekteverzuim hoogste in 17 jaar

In het eerste kwartaal van dit jaar was het ziekteverzuim onder werknemers het hoogst sinds het eerste kwartaal van 2003. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van nieuwe voorlopige cijfers. De toename deed zich door het coronavirus voor in vrijwel alle bedrijfstakken. Het ziekteverzuim in de afgelopen drie maanden was 5,2 procent, wat betekent dat van elke honderd dagen die een werknemer werkte, hij of zij zich gemiddeld 5,2 dagen ziek meldde. In de gezondheidszorg en de industrie verzuimden werknemers het meest: 6,7 procent. Met een percentage van 6,2 is het ziekteverzuim in het openbaar bestuur ook bovengemiddeld. Dat het percentage ziekteverzuim in de gezondheidszorg hoog is, komt niet alleen door het coronavirus. Sinds de lente van 2017 is de gezondheidszorg sowieso al de bedrijfstak met het hoogste ziekteverzuim. Ook daarvoor was het percentage ziekmeldingen in de gezondheidszorg al bovengemiddeld hoog, zo nuanceert het CBS. Daarbij is het ziekteverzuim in het eerste en vierde kwartaal (de winter en de herfst) altijd hoger dan in de rest van het jaar. In verband met de coronacrisis publiceert het CBS de ziekteverzuimcijfers versneld, met als gevolg dat nog niet voor alle bedrijfstakken voldoende gegevens beschikbaar zijn. Halverwege juni verschijnen de reguliere cijfers, die dan overigens ook nog niet definitief zijn, aldus het CBS.