Topambtenaar vreest dat meer multinationals weg gaan

Secretaris-generaal Maarten Camps (55) van Economische Zaken ziet vlak voor zijn vertrek Unilever verdwijnen uit Nederland en Shell daarmee dreigen. Hij vindt dat we ons daarover zorgen moeten maken, zegt hij tegen het FD.  'Het geeft aan dat het niet vanzelfsprekend is dat bedrijven voor Nederland kiezen. Dat we op onze zaak moeten blijven letten. Dat we ons vestigingsklimaat moeten koesteren en bedrijven welkom moeten blijven heten.'

"Het is belangrijk dat Nederland hoofdkantoren heeft, dat is belangrijk voor onze positie om mee te kunnen praten, ook internationaal gezien. En het is belangrijk omdat hoofdkantoren voor werkgelegenheid zorgen, bijdragen aan onderzoek en ontwikkeling en dat we daardoor talent kunnen aantrekken. Ze dragen op die manier gewoon bij aan de economische groei.'

Maar een paniek: "Er zijn ook veel bedrijven naar Nederland gekomen de afgelopen jaren. Dankzij het goede vestigingsklimaat en de aantrekkingskracht van Nederland: een goede kwaliteit van leven, goede infrastructuur en internationale verbindingen, beschikbaarheid van talent en het onderzoeksklimaat. Daar werken we elke dag aan."

Bron(nen):   FD.nl (€)