Nederlanders tevredener dan EU-gemiddelde

Nederlanders zijn meer tevreden over de economische situatie dan het Europese gemiddelde. Zij beoordelen ook de financiële situatie van hun huishouden vaker als goed.

Dat blijkt uit cijfers van de Europese Commissie in Brussel, die dinsdag werden gepresenteerd. Van de ruim 1000 ondervraagde Nederlanders beoordeelt 34 procent de huidige economische situatie in Nederland als goed, 65 procent als slecht. Maar bij de andere Europeanen beoordeelt gemiddeld slechts 26 procent hun nationale economie als goed.

Ook over de financiële situatie van hun huishouden zijn Nederlanders contenter: 85 procent beoordeelt die als goed, tegen 63 procent Europees. Nederlanders zijn wel banger voor een verslechtering van de werkgelegenheid in hun land, in vergelijking met andere Europeanen.