DNB-baas Klaas Knot wil verdere integratie EU: “Dat is uit eigenbelang”

Voor Nederland zijn de voordelen van de Europese Unie veel groter dan de nadelen, zegt Klaas Knot in de Volkskrant. Maar de DNB-president maakt zich grote zorgen over ‘het draagvlak voor de Europese samenwerking’. Daarom doet hij een aantal vergaande voorstellen om de EU te redden.

De president van De Nederlandsche Bank sprak in de prestigieuze HJ Schoo-lezing dinsdagavond over het onderwerp. "Op basis van een nuchtere kosten-batenanalyse concludeer ik dat voor Nederland de voordelen van de EU echt groter zijn dan de nadelen. Dan moeten we dat voordeel goed over het voetlicht brengen. En het profijt moet eerlijker verdeeld worden over de samenleving." Nu komen de voordelen nog vooral bij het bedrijfsleven terecht.

Knot vindt dan ook dat een hulppakket aan Zuid-Europa vanzelfsprekend is. "De discussie in Nederland focust te veel op de kosten van zo’n hulppakket, terwijl de veel grotere baten van de EU – zo’n 4 tot 9 procent van ons nationaal inkomen – als vanzelfsprekend worden aangenomen en daarom niet benoemd."

De DNB-baas legt uit: "Wij behoren tot de sterkere economieën met een hogere productiviteit die continu profiteren van de lage en stabiele eurokoers. Dat werpt onze export een voordeel in de schoot dat er niet zou zijn bij een steeds duurder wordende gulden."

Om de EU te 'redden' wil hij tornen aan drie heilige huisjes:

Verplichte begrotingsafstemming
De EU moet hervormingen kunnen eisen. "Het beste is een combinatie van wortel en stok, van belonen en verplichten. Ik vond het heel verstandig dat premier Rutte bij het herstelfonds eiste dat het geld gepaard moet gaan met hervormingen. Maar dat geldt dan ook voor ons. Nederland heeft een in het oog springend overschot op de lopende rekening. Een tijdelijk spaaroverschot kan prima in een vergrijzende samenleving, maar jaar in jaar uit zo’n overschot realiseren zoals Nederland, duidt op fundamentele problemen: bedrijven worden geprikkeld hun winsten op te potten en de loonstijging is te lang achtergebleven bij de productiviteitsgroei. Daar iets aan doen is in de eerste plaats in het belang van Nederland, maar het helpt ook om elders in Europa de groei aan te jagen."

Kwijtschelding schulden
Tweede voorstel is om schulden kwijt te schelden. "Als je kampt met landen met een grote schuldenlast en lage groei zijn er maar een paar oplossingen. Kwijtschelding is er één, theoretisch gezien de beste. Ons leven zou er een stuk makkelijker op worden. Maar op dit moment wordt in de eurozone niet voldaan aan de randvoorwaarden."

Permanent herstelfonds
Het herstelfonds dat er nu is, is onvoldoende. Volgens Knot zou een permanent herstelfonds dan ook beter zijn. "Helpen we niet,  dan bestaat de kans dat deze landen uit de eurozone vallen en de hele euro ontrafelt. Daarmee staan de baten van de EU op losse schroeven. Die baten zijn dusdanig groot voor Nederland, dat we net als nu opnieuw kiezen voor bijspringen. Dat is uit welbegrepen eigenbelang, los van enige emotie."

Bron(nen):   De Volkskrant