Amerikaanse schuldenlast wordt rampzalig (Update)

Als een uitgesproken liberale econoom als Paul Krugman en een conservatieve politicus als Paul Ryan het plotseling eens zijn dat de Amerikaanse en de wereldeconomie een fundamenteel gevaar lopen, dan is het tijd om op te gaan letten. En dat is nu het geval, schrijft Fortune, want zowel Krugman als Ryan zijn buitengewoon verontrust over het structurele tekort op de Amerikaanse overheidsbegroting.
Dan bedoelen ze niet zo zeer het tekort dat nu ontstaat door de maatregelen van de regering-Obama om de economie te stimuleren. Ze bedoelen het structurele tekort dat ook op langere termijn is voorzien. Voor dit jaar is een tekort begroot van 13 procent van het Bruto Nationaal Product – een recordhoogte. Maar ernstiger is dat alle scenario’s uitgaan van een blijvend begrotingstekort. Ook als de economie aantrekt, stevenen de VS af op een begrotingstekort in 2019 van nog altijd 5,7 procent van het BNP.
"We spelen met vuur," meent Ryan, die voorstander is van drastische bezuinigingen. Krugman zoekt de oplossing juist in hogere belastingen. Duidelijk is in ieder geval dat de tekorten zo hoog zijn dat ze niet weg te werken zijn door alleen de hogerer inkomensgroepen zwaarder te belasten. Juist de middenklasse zal moeten dokken. De schuldenlast per huishouden dat inkomstenbelasting betaalt, zal naar verwachting oplopen tot 155.000 dollar in 2019 – 90.000 dollar meer dan vorig jaar het geval was.
Economen voorzien dat de hoge schuldenlast de Amerikanen niet alleen zal dwingen tot hogere belastingen, maar ook tot verhoging van de rente. Bij de huidige rentestand zullen buitenlandse investeerders niet langer bereid zijn de Amerikaanse schuldenlast te financieren. Maar een hogere rente zal leiden tot een nog hogere overheidstekort, waardoor de schuldenlast nog sneller oploopt. Dit kan zo niet doorgaan, voorspelt Fortune. Op enig moment zal de wal het schip keren.
Update: Het best gelezen stuk op de site van The New York Times behandelt momenteel dezelfde problematiek (zie tweede link). De auteur concludeert: "De oplossing is geen mysterie. Het zal gaan om een combinatie van belastingverhoging en bezuinigingen." En die zullen beiden ingrijpend zijn.

Bron(nen):   Fortune  The New York Times