Economen zien weinig in meer stimulering

In de Democratische Partij gaan stemmen op om de Amerikaanse economie met een nieuwe ronde stimuleringsmaatregelen te ondersteunen, maar de meeste economen voelen niets voor zo'n tweede ronde. Van de 51 economen die door The Wall Street Journal om hun mening zijn gevraagd, zijn er slechts 8 voorstander van meer stimulering.
De meeste economen zijn van mening dat het nu beter is af te wachten wat het effect is van de stimuleringsmaatregelen die al zijn genomen. Dat zal pas in de loop van volgend jaar duidelijk worden. Iets meer dan de helft van de geraadpleegde economen denkt dat het grootste deel van het effect nog zijn beslag moet krijgen.
De acht economen die wel meer stimulering willen, denk aan gemiddeld 600 miljard aan extra uitgaven. Stimulering van de economie door extra overheidsuitgaven staat weer op de agenda nu de werkloosheid in de Verenigde Staten oploopt, en volgend jaar juni naar verwachting een hoogtepunt bereikt met een werkloosheidspercentage van tien procent.

Bron(nen):   The Wall Street Journal