Nieuwe hongersnood dreigt in Ethiopië

Het spook van de hongersnood waart weer rond in de Hoorn van Afrika. Met name Ethiopië wordt bedreigd door een nieuwe ramp, zo schrijft The Independent.
Miljoenen verarmde Ethiopiërs zouden deze winter geconfronteerd kunnen worden met een acuut voedseltekort. Het aantal mensen dat voedselhulp nodig heeft is afgelopen maanden flink gestegen van 4,9 miljoen in januari tot 6,2 miljoen in juni. Het totale aantal Ethiopiërs dat een of andere vorm van hulp krijgt, is daarmee opgelopen tot 13,7 miljoen.
Het ergste moet volgens hulporganisaties nog komen, nu de meeste oogsten opnieuw lijken te mislukken. De Ethiopische regering is er in het verleden in geslaagd de voedselproductie van het land te verhogen en 2 miljoen boeren te verplaatsen naar betere landbouwgronden. Maar op het gebrek aan regen is moeilijk een adequaat antwoord te vinden.
In sommige streken is het watertekort inmiddels zo groot dat de mensen water zijn gaan drinken uit onbetrouwbare bronnen.
Het sterftecijfer onder kinderen is gestegen tot ruim 2 per 10.000 kinderen per dag, wat betekent dat kinderen ongeveer 33 procent kans hebben om voor hun vijfde levensjaar te overlijden. Meestal wordt gesproken van een hongersnood als het sterftecijfer stijgt tot 4 per 10.000 kinderen per dag.
Ethiopië werd in 1985 getroffen door een zware hongersnood. Met hun actie Live Aid zamelden popsterren toen 150 miljoen pond in, ter bestrijding van de ramp.

Bron(nen):   The Independent