CPB: deeltijd WW is onzin

Heel ongebruikelijk: het Centraal Planbureau dat gehakt maakt van regeringsbeleid. Maar nu is het gebeurt. In een boek kraken CPB-directeur Teulings en de zijnen het kabinetsbeleid op twee punten af. Een van de belangrijkste crisismaatregelen van het kabinet maakt volgens het Centraal Planbureau de crisis juist erger. De deeltijd-WW, het paradepaardje van minister Donner en het kabinet, zorgt  voor langere werkloosheid.

‘In de praktijk wordt werkloosheid (...) niet voorkomen, maar vooral verstopt’, schrijven CPB-directeur Coen Teulings en onderdirecteur Casper van Ewijk in het boek De Grote Recessie. De vrijstelling van sollicitatieplicht, die bij de regeling hoort, zorgt volgens hen ‘vooral tot een feitelijk langere werkloosheidsduur’. Zo zou DAF gebruik maken van de regeling zonder dat ontslagen worden voorkomen en laten andere bedrijven werknemers die in de deeltijd-WW zitten gewoon voltijds doorwerken. ‘Op die manier ontaardt de deeltijd-WW in een vorm van loonkostensubsidie voor de firma list-en-bedrog.’
De schrijvers zijn ook kritisch over de verruiming van de Nationale Hypotheekgarantie. Die zal op korte termijn de huizenmarkt wel helpen, maar ze vergroot ook de risico’s voor de overheid en heeft een belangrijk nadeel: banken lopen vrijwel geen enkel risico meer als het misgaat met een hypotheek. ‘We hebben kunnen zien wat er gebeurt als banken de risicoselectie niet serieus nemen.’

De overheid moet de mogelijkheid krijgen om falende banken zonder toestemming van de aandeelhouders te nationaliseren.

Op die manier moet worden voorkomen dat de belastingbetalers opdraaien voor de redding van een bank.
Aandeelhouders wachten volgens het CPB in de huidige situatie uit eigen belang vaak te lang met het ophalen van nieuw kapitaal om de balans van de bank te verstevigen. Liever beperken ze de kredietverlening om een bank te redden. 'Toezichthouders moeten eerder ingrijpen dan aandeelhouders zouden willen', concludeert het planbureau.

Bron(nen):   De Pers  Financieele Dagblad