Impact corona op Nederland minder sterk dan in hele EU

De Nederlandse economie lijkt iets beter bestand tegen de impact van de coronacrisis dan Europa als geheel. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) ligt het Nederlandse bruto binnenlands product (bbp) momenteel 3 procent onder dat van eind 2019, voorafgaand aan de crisis. In de Europese Unie is de krimp gemiddeld 4 procent.

Volgens het CBS is het patroon van de coronacrisis in veel economieën hetzelfde. Het eerste kwartaal van dit jaar was sprake van een lichte krimp. In het tweede kwartaal kwam de grote klap gevolgd door herstel in het derde kwartaal.

Het CBS zet de prestatie van de Nederlandse economie ook af tegen grote Europese landen als Frankrijk en Duitsland. In die landen blijven de economieën ruim 4 procent onder het niveau van eind 2019.

Herstel

In de economieën van landen die in het tweede kwartaal het hardst waren getroffen, is ook het herstel doorgaans het sterkst. Als voorbeeld noemt het CBS Frankrijk waar een krimp van bijna 19 procent in het tweede kwartaal werd gevolgd door een groei met ruim 18 procent.

Van de landen waar groeicijfers over het derde kwartaal bekend zijn, komt het verloop in de Verenigde Staten volgens het statistiekbureau het dichtst in de buurt bij dat van Nederland. Ondanks grote verschillen tussen beide landen in de impact van corona en de genomen maatregelen was zowel het verschil in krimp in het eerste en tweede kwartaal, als het verschil in herstel in het derde kwartaal per saldo telkens minimaal.

In de Verenigde Staten lag de omvang van het bbp in het derde kwartaal van 2020 nog 3,5 procent onder het niveau van eind 2019.