DSB: Wellink negeerde waarschuwingen over Scheringa’s integriteit

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft bij de verlening van de bankvergunning aan DSB Bank in 2005 een negatief intern advies terzijde gelegd. Dat advies was gegeven door de afdeling van DNB die toeziet op de integriteit en deskundigheid van bestuurders van banken. 
Het negatieve advies, onthult het FD, had niets te maken  met het verdienmodel van DSB Bank, maar met de integriteit van enkele bestuurders. Die twijfel concentreerde zich op Dirk Scheringa en Hans van Goor, die in de nieuw te vormen DSB Bank respectievelijk ceo en coo (chief operating officer) zouden worden.
Onder leiding van Scheringa en Van Goor had DSB Groep zich ontwikkeld tot een agressieve marketingmachine voor consumptief krediet. Hoewel een andere toezichthouder, de Autoriteit Financiële Markten (AFM), in de jaren ervoor regelmatig stuitte op onoorbare verkooppraktijken, besloot DNB toch een bankvergunning te verstrekken aan de nieuwe DSB Bank. 
De toezichthouder ging er van uit dat de aanstelling van andere personen naast Scheringa en Van Goor de agressieve verkooppraktijken van de twee ‘in toom’ kon houden. Ed Nijpels kwam in juli 2004 in de raad van commissarissen; begin april 2006 trad de ervaren bankier Age Offringa (Friesland Bank) toe. Gerrit Zalm kwam  medio 2007 bij DSB Bank.

Bron(nen):   Het Financieele Dagblad