Rijkdom eerlijker verdelen? Nee, vinden Nederlanders

Wat vinden mensen van rijkdom? Zit er een max aan hoeveel geld iemand zou moeten hebben? En zou er eerlijker gedeeld moeten worden? Dat vroegen onderzoekers van de Universiteit Utrecht zich af. Ze legden de vragen voor aan een groot aantal Nederlanders.

Die kregen een vragenlijst voorgelegd over fictieve gezinnen met een laag, modaal of hoog inkomen, schrijft wetenschapssite Scientias. “47,5 procent van de deelnemers trok de rijkdomsgrens bij het gezin met de villa en de 2 ton op de bank. Als we het gezin nog rijker ‘maakten’ door rijkdom toe te voegen aan de omschrijving, namelijk met 5 ton op de bank, oordeelde ruim 66 procent van de deelnemers dat dit de bovengrens was. Het overgrote deel van de respondenten legt de rijkdomsgrens tussen de 1 en 3 miljoen, gemiddeld 2,2 miljoen. Die totale rijkdom van de gezinnen, verkregen we als we alle factoren optelden, dus niet alleen het spaargeld, maar ook de auto, vakanties, maandelijks inkomen, woningen enzovoort. Dat is eigenlijk een heel duidelijke uitkomst, die een grote eensgezindheid weergeeft,” concludeert professor dr. Ingrid Robeyns, hoogleraar ethiek van instituties van de Universiteit Utrecht.

Eerlijk delen
Mensen vinden dus dat je 'te rijk' kunt zijn, maar willen ze daar dan ook een eind aan maken door inkomens eerlijker te verdelen? Het antwoord was een luid en duidelijk 'nee'. “Onder politieke filosofen heerst nogal eens de opinie, dat de overheid een bovengrens aan rijkdom zou moeten stellen. Ook dat hebben we onderzocht met stellingen die we deelnemers voorlegden. En wat bleek? Dat willen mensen niet. Verreweg de meeste mensen waren tegen drastische maatregelen zoals een bovengrens aan inkomen of spaargeld. 82 procent meende dat als mensen hun geld op een eerlijke manier verdienden, het niet problematisch is als zij extreem rijk worden. Deelnemers stelden wel dat rijkdom niet mocht worden ingezet om politieke macht uit te oefenen.”

Bron(nen):   Scientias