Fannie & Freddie kostten de belastingbetaler al 400 miljard

Eigenlijk is er geen mens die de gevolgen van de bankencrisis kan overzien. En evenmin valt nu al te zeggen hoe verstandig het was om een aantal banken te ondersteunen op straffe van faillissement. 
Zo meldt Bloomberg dat de Amerikaanse belastingbetaler inmiddels 400 miljard dollar kwijt is aan het in leven houden van de hypotheekbanken Fannie Mae en Freddie Mac. Dit nieuws was afkomstig van Peter Wallison, tot voor kort een belangrijke functionaris bij de Treasury en inmiddels werkzaam bij de American Enterprise Institute. 
Hij voorziet dat de komende 3 jaar nog vele onvoorziene gebeurtenissen plaats zullen vinden met beide banken. En hoeveel miljarden dat nog gaat kosten? Geen mens die het weet, aldus Wallison.

 

Bron(nen):   Bloomberg