Geloof bankiers nooit

Daniel Gross, vermaard publicist over de crisis, verbaast zich er niets over dat wereldwijd banken zich verzetten tegen regulering en extra lasten. Maar hij raadt aan niet naar de banken te luisteren. 
Uit iedere beschikbare studie blijkt dat banken zelf geen flauw idee hebben welke regulering goed voor hen is. Niet luisteren dus, zelfs als hun argumenten slim lijken, want er werken slimme mensen bij banken en voor banken. En die slimme mensen kunnen er voor zorgen dat dingen die niet kloppen toch slim klinken.
In de jaren dertig waren alle banken tegen de instelling van een depositogarantie stelsel. Het stelsel heeft zeventig jaar gezorgd voor stabiele banken. En er zijn meer voorbeelden van de wijze waarop banken er blijk van geven eigenlijk niet veel van de dynamiek van de economie te begrijpen. 
Geloof ze dus niet. Nooit.

Bron(nen):   Slate