Uiteindelijk is de Euro toch gewoon de D-mark

 Axel Weber is (nu nog) president van de Bundesbank en heeft als zodanig veel invloed op de Europese Centrale Bank. Maar The Wall Street Journal voorspelt dat Weber volgend jaar president van de bank zal worden als opvolger van Claude Trichet, die dan zal moeten worden vervangen. 
Bij de oprichting van de ECB en de Euro is niet formeel uitgesloten dat ooit een Duitser de baas zou worden, maar het was zeker niet de bedoeling. Het hoofdkantoor mocht in Frankfurt komen, de regels van de Euro mochten erg op de regels van de D-mark lijken, maar voor de andere Euro landen moest ook iets overblijven. En dan vooral voor Frankrijk dat zich ook als groot, machtig en belangrijk beschouwt. Vandaar ook dat na de D-mark-adept Wim Duisenberg de Fransman Trichet de baas werd van de bank.
Maar nu zijn het bange tijden. En de Duitsers bieden die graag het hoofd met eigen vertrouwde mensen. Angela Merkel heeft geen enkele poging gedaan een hoge post in de Europese commissie te krijgen. Er is ook geen Duitser kandidaat om vice-president van de bank te worden, later dit jaar. En dat is allemaal om volgend jaar het presidentschap over te nemen. 
Dan staat het hoofdkantoor in Frankfurt, net als ten tijde van de D-mark, zijn de regels die van de D-markt en is een Duitser de baas. Na 11 jaar is de Euro dan gewoon de D-mark met een andere waarde geworden. En met de koningin erop.

Bron(nen):   The Wall Street Journal