Shell zet beleid Jeroen van der Veer overboord

Koninklijke Shell heeft gisteren een scherpe koerswijziging bekend gemaakt, die een breuk betekent met het beleid van de laatste Nederlandse topman Jeroen van der Veer. 
Van der Veers opvolger Peter Voser gaat duizenden banen extra schrappen, gaat meer dan dertig procent van zijn pompstations opheffen wereldwijd en verdwijnt daarmee uit het straatbeeld van tientallen landen. Er gaan raffinaderijen dicht en er worden andere nevenactiviteiten verkocht. De nadruk van Shell zal weer meer komen te liggen bij het winnen van olie en gas.
Voser denkt dat hij Shell weer naar groei en de top kan brengen. En hij gaat dat doen voor een salaris 4 miljoen euro, de helft lager ligt dan het (door Wim Kok zo


verdedigde) salaris van Jeroen van der Veer.
"Na zeven jaar stagnatie gaat Shell weer groeien," schrijft BusinessWeek.
Die zeven jaar, dat waren de jaren van Van der Veer.

Bron(nen):   The Daily Telegraph  BusinessWeek