Amerika blijft haantje de voorste

In The New York Times betoogt David Brooks dat de zwartkijkers die denken dat het met de Verenigde Staten na de crisis toch echt de verkeerde kant op zal gaan, het bij het verkeerde eind hebben. Hij citeert geograaf Joel Kotkin, die in zijn boek “The Next Hundred Million: America in 2050” een beeld geeft van een Amerika, dat door een geboortegolf over veertig jaar een relatief jonge, ondernemende bevolking zal hebben. 
Deze mensen wonen voor een groot deel in voorstedelijke centra, die een opmerkelijke gedaanteverandering zullen ondergaan. Waar deze ‘suburbs’ voorheen nauwelijks van elkaar te onderscheiden waren, zullen zij zich de komende tijd ontwikkelen tot karakteristieke plekken waar mensen graag uit eten, uit winkelen en naar de bioscoop gaan. 
Brooks verwijst naar een ander boek (“Rebound: Why America Will Emerge Stronger From the Financial Crisis” van Stephen J. Rose) om aan te geven dat het de Amerikanen de komende veertig jaar ook financieel-economisch voor de wind zal blijven gaan. De afgelopen tien jaar heeft meer dan 60 procent van de Amerikaanse volwassenen één of twee jaar méér dan 100.000 dollar op jaarbasis verdiend. Dat zal volgens Brooks zo blijven of nog verbeteren, omdat er steeds meer vraag zal komen naar typisch Amerikaanse producten met een vleugje ‘emotionele waarde’ (zoals de iPad van Apple). 
Kortom: er is volgens Brooks geen enkele reden om te somberen, de VS gaan een uiterst zonnige toekomst tegemoet (noot voor klimaatdoemdenkers: dit is niet cynisch bedoeld).

Bron(nen):   The New York Times