Zwitserland, belastingparadijs

Als we iets lezen over Zwitserland en geldzaken, komt in de meeste gevallen het bankgeheim ter sprake. Interessant, maar de financiële faciliteiten in Zwitserland strekken zich uit over veel meer domeinen. In de Alpenrepubliek heb je niet alleen talloze banken maar ook veel bancaire knowhow. Zelfs zonder bankgeheim zouden er goede redenen zijn om je fortuin aldaar te parkeren.
In Zwitserland stellen allerlei functionarissen steeds opnieuw de vraag hoe je rijke mensen kunt lokken en wat je moet doen om ze tevreden te stellen om zo nog meer rijke mensen in je land te krijgen. 
Ook in dit opzicht  is Europa een divers continent, waarbij we onmiskenbaar moeten denken aan een klein land aan de Noordzee waar vooral veel kennis en geld wordt besteed aan de vraag hoe je arme mensen binnen kunt krijgen. Ieder zijn specialisme, zullen we maar zeggen.
Eerder berichtte Welingellichte Kringen hoe in 1 Zwitserse kanton mensen met veel geld een bouwvergunning kunnen krijgen op mooie berghellingen die voor anderen verboden gebied zijn. Voor veel geld uiteraard... Ook schreven we eerder hoe rijke Britten die het nieuwe rigoreuze belastingstelsel in eigen land willen ontvluchten, worden onthaald op mooie faciliteiten. 
Komt geld, komt raad.
Vandaag schrijft de Neue Zürcher Zeitung hoe er - ook tot eigen verrassing - talloos veel bedrijven zijn die weinig tot geen belasting betalen. Vaak was de aanleiding dat een multinational naar Zwitserland wordt gelokt om daar de hoofdzetel van het bedrijf te vestigen en volgden mooie afspraken met de fiscus. In de sfeer van: betaal als bedrijf geen belasting maar neem s.v.p. wel je dikbetaalde staf mee van 700 man die zich hier allemaal vestigen en hun salaris in de bergen komen opmaken. Bijzonder slim uiteraard.
Maar wat bijkt? Ook Zwitserse bedrijven weten vaak goede deals te maken. 
Ongeveer de helft betaalt domweg geen belasting (aan het kanton waar het is gevestigd). Wat vaak een reden is? Er wordt net zo lang in de boekhhouding geschoven tot er een verlies op de balans is getoverd.
Autoriteiten reageren nogal laconiek. Wat doet het er toe, ook bedrijven 'met verlies' huren kantoren, betalen hun personeel en dragen sociale premies af. 
Gevolg van deze ontwikkeling: de belastingen voor bedrijven gaan in meerdere kantons omlaag, want als eigenlijk iedereen de belasting ontduikt, waarom zou je hem dan nog heffen?

Bron(nen):   Neue Zürcher Zeitung