Bos wilde alles nationaliseren

Op het dieptepunt van de kredietcrisis eind 2008 hebben de top van het kabinet-Balkenende en de Nederlandsche Bank (DNB) de optie besproken dat ze in het uiterste geval alle Nederlandse financiële instellingen in één klap onder publiek bestuur zouden brengen. Zij zouden daarmee zonder duidelijke wettelijke bevoegdheden alle banken nationaliseren en aandeelhouders buitenspel zetten. In een terugblokzegt Wouter Bos dat tegen het Financieele Dagblad. Bos heeft de Nederlandse delen van ABN Amro en Fortis genationaliseerd en andere banken kapitaalinjecties gegeven. Verschillende keren vreesde hij dat het financiële systeem in zou storten. Een complete nationalisatie was toen een uiterste optie, aldus Bos. ‘We waren op alles voorbereid.’
       Op de vraag of het kabinet aan een volledige nationalisatie van de bancaire sector heeft gedacht, zegt Bos: ‘Er was een regiegroep waarin de ministers van Algemene Zaken, Economische Zaken en Financiën zaten, waar DNB bij zat. Daarin werd met enige regelmaat over dat soort zaken gesproken.’
       Ofschoon er geen uitgewerkt plan lag, wisten Bos en een handjevol topambtenaren wel wat de ultieme mogelijkheden waren als het wereldwijde financiële systeem was geïmplodeerd. DNB kon toezichthouders plaatsen binnen banken, het bestuur overnemen, banken gecontroleerd failliet laten gaan en aandeelhoudersrechten tijdelijk opschorten. ‘We wisten ook hoe moeilijk het zou zijn om banken met private aandeelhouders over te nemen.’ Dat Nederland geen wet heeft die regelt wanneer banken genationaliseerd mogen worden, ervaart Bos als een gemis maar niet als een belemmering. ‘Toen hadden we waarschijnlijk een minder koninklijke weg moeten kiezen.’

 

Bron(nen):   Het Financieele Dagblad