Werkloosheid daalt, maar toch is dat geen goed nieuws

Het CBS heeft berekend dat in november de werkloosheid opnieuw is gedaald. De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid nam in  met 21 duizend af en kwam uit op 653 duizend personen. Dat is 8,2 procent van de beroepsbevolking. Maar dat is helaas niet omdat het beter gaat met de economie. Bijna integendeel. Steeds meer mensen achten hun kans op een baan zo klein dat ze zich terugtrekken van de arbeidsmarkt. Uit cijfers van UWV blijkt dat het aantal WW-uitkeringen in november met 11 duizend is toegenomen tot 419 duizend. In november was 8,2 procent van de beroepsbevolking werkloos, een maand eerder was dat 8,5 procent. De werkloosheid daalde in de afgelopen maand zowel bij mannen als vrouwen en ook in alle leeftijdsgroepen. Gemiddeld nam het aantal werklozen de afgelopen drie maanden met 10 duizend per maand af. Ook deze daling van de werkloosheid hangt samen met een toename van het aantal mensen dat zich terugtrekt van de arbeidsmarkt. November 2013 telde 419 duizend lopende WW-uitkeringen, 3 procent meer dan in oktober. De toename deed zich vooral voor bij seizoengevoelige sectoren als landbouw, horeca en bouwnijverheid. Het aantal lopende WW-uitkeringen van jongeren tot 25 jaar nam met 6 procent meer dan gemiddeld toe.

26 Reacties Doe mee met de discussie →


 1. Jannie Ooms

  Ik begrijp dit niet. Hoe kan iemand ‘zich terugtrekken van de arbeidsmarkt’? Als een bijstandsgerechtigde niet solliciteert (zich terugtrekt) krijgt hij/zij volgens mij geen bijstand meer. Hoe blijft zo’n ‘terugtrekker’ dan in leven?

  • Prikker

   Omdat veel mensen ‘teveel’ geld (€ 8.000+ meen ik) hebben voor de bijstand (zij krijgen dan immers toch niets) is de noodzaak er niet meer om als werkzoekende ingeschreven te staan en daarmee vrij te zijn van alle verplichtingen waaraan ze maandelijks moeten voldoen en eerst hun spaargeld op te eten alvorens ze weer aan moeten sluiten bij de werklozenrijen,
   Vergis je niet hoeveel mensen met voorheen ‘normale’ inkomens en reserves nu ook zonder werk zitten en dan maar verkiezen op eigen houtje hun heil te zoeken en niet meer ingeschreven te staan als werkzoekend zonder recht op bijstand.

   Ik ken er heel wat zo die op hun spaargeld teren… dit kabinet maakt diepe wonden. Die blijven nu nog voor een deel onzichtbaar en daar speelt Den Haag nu mooi weer mee.

   (in antwoord op Jannie Ooms)
   • Anton van Haasteren

    Ook dit is geen goed nieuws voor de economie omdat Nederland dus op zijn vermogen aan het interen is. Als mensen hun spaargeld opnemen hebben de banken minder geld om te investeren en kredieten uit te geven, terwijl de schuld nagenoeg hetzelfde blijft.
    Nederland wordt armer.

    (in antwoord op Prikker)
    • Prikker

     Integendeel, heel Nederland is als een gek aan het sparen geslagen en (hypotheek-)schulden aan het aflossen. Ook al krijgen ze minimale rendementen voor hun spaartegoeden. De totale hoeveelheid spaartegoeden neemt nog steeds toe.
     Zie ook : http://dehardecijfers.files.wordpress.com/2013/10/hoeveel-spaargeld-in-nederland1.jpg
     Overheid en bankwezen zorgen goed voor elkaar in deze crisistijd. Marktwerking is totaal uitgebannen.

     (in antwoord op Anton van Haasteren)
     • Anton van Haasteren

      Zelf denk ik niet dat het heel Nederland is maar een happy few met een groot inkomen. Jan Modaal met een inkomen van 35000 euro per jaar en een hypotheek van 2 ton of een huur van 700 euro per maand zie ik nog niet zo snel geld opzij zetten,
      Wat betreft die spaartegoeden, daar krijg je als je geluk hebt 1,7 % rente op terwijl de inflatie boven de 2 % zit. Snap je hem?
      Bedenk ook dat de totale hypotheekschuld 650 miljard is, terwijl we 320 miljard aan spaartegoeden hebben.

      (in antwoord op Prikker)
    • RhodBerth

     De spaartegoeden zijn enorm toegenomen in de afgelopen jaren. Crisis ontstaat doordat bedrijven en consumenten stoppen met consumeren, maar gaan sparen.

     En de crisis eindigt op het moment dat de bedrijven en consumenten genoeg hebben van het sparen, en hun achterstallige consumptiebehoeften gaan bevredigen.

     Uiteraard is er ook een groep mensen die niet kon sparen, dat zijn de slachtoffers van de crisis. Die hoor je ook het meest. En dat is begrijpelijk.

     Maar ik zie het al om me heen gebeuren, in de straat allemaal nieuwe keukens en badkamers. De mensen hebben gespaard, zijn hun baan niet kwijt geraakt, hebben die grote aankoop jaren uitgesteld, en vinden het nu het moment om dat sparen te verzilveren. Einde crisis. Het is gewoon economie.

     (in antwoord op Anton van Haasteren)
     • Anton van Haasteren

      De spaar tegoeden van de hoge inkomens zijn toegenomen, niet die van Jan Modaal. Dat zijn de mensen die hun huis onder water hebben staan en bang voor hun baan zijn. Anders kan de koopkracht nooit afgenomen zijn.

      (in antwoord op RhodBerth)
     • Prikker

      Dat is correct, de kloof tussen rijk en arm wordt groter.

      (in antwoord op Anton van Haasteren)
     • RhodBerth

      Niet iedere Jan Modaal heeft z’n huis onder water staan.
      Er zijn ook genoeg Jan Modalen die konden blijven sparen omdat ze niet duur woonde en ondanks 2% koopkracht verlies toch nog meer verdiende elk jaar dan dat ze uitgaven. En die zijn gaan bezuinigen, en dus uiteindelijk zelfs meer konden gaan sparen.

      Dat je koopkracht afneemt wil niet zeggen dat je armer wordt of minder kunt sparen. Meestal is een afname van de koopkracht een reden om alle lasten nog eens door te nemen, een andere verzekering te nemen, abonnementen stop te zeggen, minder met de auto te gaan rijden. Dat kan allemaal tot gevolg hebben dat je eerst 100 euro verdiende en 97 uitgaf, en nu 97 euro verdient en 90 uitgeeft. Dan ben je in koopkracht achteruit gegaan terwijl je uiteindelijk meer hebt kunnen sparen.

      Uiteraard zijn er ook mensen die het krap hebben, maar at blijft een minderheid. Voor henzelf is dat een drama, maar macro-economisch gezien geldt het grote plaatje. En voor de mensen die er hard op achteruit zijn gegaan is er goed nieuws: de economie gaat weer aantrekken, en die aantrekkende economie zal veel mensen die nu in de sores zitten uit het dal trekken.

      De meerderheid heeft de laatste tijd meer geld gespaard. En al zou dat niet waar zijn, al zou slechts een minderheid gespaard hebben, dan nog zijn die tegoeden enorm gestegen, en gaan die nu langzaam de markt weer instromen.

      (in antwoord op Anton van Haasteren)
     • Anton van Haasteren

      Koopkracht is het verschil in je netto inkomen en je vaste lasten.

      (in antwoord op RhodBerth)
     • RhodBerth

      Dan maak je er een definitie kwestie van. Maar je hebt deels gelijk. Vaste lasten kunnen ook lager worden door in verzekeringen en nuts voorzieningen te snijden.

      Maar het doet iig niks af aan wat ik betoogde, nl. dat je zelfs bij een dalend netto inkomen nog steeds meer mogelijkheden kunt creeren voor uitgiften of sparen door te bezuinigen op vaste en losvaste lasten.

      (in antwoord op Anton van Haasteren)
     • Anton van Haasteren

      Je kunt niet meer uitgeven dan je hebt, definitie of niet.
      De overheid bepaald onze vaste lasten en op dit ogenblik zijn ze bezig met onze zorgpremie, Helaas gaan de huren de komende jaren wel fors omhoog.

      (in antwoord op RhodBerth)
   • RhodBerth

    Is toch ook gewoon eerlijk, dat je eerst je eigen spaargeld opeet voordat je geld van de maatschappij gaat krijgen? Waarom moet er belastinggeld van werkende mensen gegeven worden aan mensen die nog genoeg op de bank hebben staan?

    Bovendien stimuleert het veel meer om werk te zoeken omdat anders je spaargeld op gaat. Het maakt mensen creatiever en innovatiever. Een gestimuleerd mens vindt veel sneller een baan dan iemand die passief geld ontvangt.

    Uiteraard is dat een persoonlijk drama voor mensen die dat overkomt. Een maatschappij waarbij iedereen persoonlijk oog heeft voor de persoonlijke drama’s om zich heen, en een hand uitsteekt naar mensen die hij/zij kent die hulp nodig heeft, is er beter aan toe dan een maatschappij waarbij iedereen meer en meer belasting moet betalen waarbij de overheid altijd maar weer de helpende hand uit moet steken.

    Het kabinet maakt geen diepe wonden. De regering reguleert enkel het maatschappelijk verkeer. De regering is niet verantwoordelijk voor economische tegenwind. (hoewel haar beleid er wel invloed op heeft). Gelukkig maar. We zijn niet afhankelijk van de overheid.

    (in antwoord op Prikker)
    • Prikker

     Het gaat erom dat het kabinet Rutte zowel nationaal als internationaal veel kritiek heeft gekregen omtrent de aanpak van de crisis. Het verwijt is dat het kabinet door ineffectief beleid de crisis verlengd heeft zodat Nederland tot een van de slechtst-presterende Noord Europese economieën verworden is en nog blijft terwijl de rest van Europa al met herstel bezig is.
     En door het verlengen van die crisis maakt dit kabinet extra diepe wonden.

     Ennuh… niemand kan dit kabinet verwijten dat ze te veel de helpende hand uitsteken naar mensen in nood…

     (in antwoord op RhodBerth)
     • RhodBerth

      Ja, een kabinet krijgt veel kritiek. Dat is altijd het geval.
      Laat ik duidelijk maken: ik ben geen fan van dit kabinet! Maar we moeten wel reëel blijven, geen enkel kabinet krijgt lovende woorden in tijden van recessie en hervormingen. Het is nooit goed.

      En idd, onze economie presteert nu slecht in Europa (maar ach, tijdens het grootste deel van de crisis presteerde we het best). Hervormingen trekken altijd naar beneden, die moeten op de lange termijn vruchten geven.

      En ik maak het kabinet wel verwijten dat het teveel de helpende hand uitsteekt. Er wordt nog steeds meer en meer gesubsidieerd via de belastingen (!!) en er zijn nieuwe toelages en uitzonderingen gemaakt. Nederland maakt meer en meer mensen afhankelijk van de overheid, en onverschillig ten opzichte van elkaar.

      (in antwoord op Prikker)
     • Paulraw

      Ayn Rand spreekt?

      (in antwoord op RhodBerth)
     • RhodBerth

      Nee, RhodBerth spreekt. Wellicht zeg ik hetzelfde als Ayn Rand, maar dat is dan toeval 😀

      (in antwoord op Paulraw)
     • Prikker

      Dat zijn wel heel erg veel dooddoeners voor één comment. En hoewel je geen fan van dit kabinet claimt te zijn sijpelt er wel heel erg veel liberalisme uit je commentaar. Die twee zijn voor mij niet verenigbaar. Waarschijnlijk ben je alleen geen van de PvdA input in dit kabinetsbeleid.

      (in antwoord op RhodBerth)
     • RhodBerth

      Het stikt van de dooddoeners tussen alle anti-kabinets reacties, en als ik dan met wat dooddoeners advocaat van de duivel speel, dan wordt het ineens opgemerkt 😉

      Ik ben zelf een liberale christen democraat die de laatste keer VVD heeft gestemd. Ik ben idd vooral geen fan van de pvda input, maar vind dat de VVD zich wel erg makkelijk laat meesleuren.

      (in antwoord op Prikker)
  • jerome Tulaseket

   Het cijfer wordt bepaald door de inschrijving voor werk bij het UWV. Het cijfer heeft niets te maken met het niet accepteren van een uitkering (WW of WWB).
   Dus hier gaat het om het aantal ingeschrevenen bij het UWV voor werk. Het kan zijn dat mensen de inschrijving bij het UWV niet verlengen of dat mensen het niet zinvol vinden (geen geloof) om ‘bemiddeld’ te worden door het UWV.

   (in antwoord op Jannie Ooms)
 2. Paulraw

  Zijn we nu bijna uit de crisis? Je zou het haast denken. Toch denkt de Australische econoom Steve Keen daar heel anders over, maar hij heeft een oplossing. Het is echter wel een hele controversiële oplossing.
  Volgens Keen is hét grote probleem de enorme schuld die consumenten hebben, daar is niets aan gedaan. Zijn oplossing is: laat de centrale banken enorme bakken met geld drukken, geef dat aan de consumenten, zodat zij hun schulden kunnen aflossen en begin daarna opnieuw, maar dan wel beter. Bekijk het interessante gesprek van Bart Reijnen met Steve Keen
  http://www.rtlnieuws.nl/economie/home/econoom-steve-keen-pleit-voor-een-schulden-jubeljaar

  • RhodBerth

   Dat is dan ook meteen het begin van de volgende crisis die groter zal zijn. Als nu namelijk iedereen al z’n schulden mag afbetalen, waarom zou je dan niet meteen beginnen met het maken van nieuwe schulden? Want waarschijnlijk mag je die over 10 jaar toch met bijgedrukt geld afbetalen.

   En dankzij de inflatie zal iedereen die hard voor zijn bezit heeft gewerkt zijn spaargeld zien decimeren. Dus waarom zou je hard gaan werken als over 10 jaar het misschien opnieuw gebeurd, en al je spaargeld kapot gaat?

   Uiteraard is er altijd ergens een econoom te vinden die het belachelijke voorstaat. Het is de kunst om die economen eruit te filteren en niet je mening te laten beïnvloeden. ‘geld uitdelen’ en ‘inflatie’ als antwoord op de crisis…. bibber…

   (in antwoord op Paulraw)
   • Paulraw

    ”Uiteraard is er altijd ergens een econoom te vinden die het belachelijke voorstaat. Het is de kunst om die economen eruit te filteren en niet je mening te laten beïnvloeden. ‘geld uitdelen’ en ‘inflatie’ als antwoord op de crisis…. bibber…”

    Het tegengestelde antwoord op de crisis hadden ze in het begin van de jaren 30,waar dat toe geleid heeft hebben we geweten.Toen werd de geldkraan helemaal dichtgedraaid,hebben ze gelukkig in 2008 niet gedaan .Zo bezien waren ze het al gematigd eens met Keen.
    Om inflatie te voorkomen wil Keen juist preventief de kredietverlening /banken muilkorven naast zijn ”geld uitdelen”.
    In feite deden banken en overheid de laatste jaren waar jij bang voor bent .Maximaal geldleenmogelijkheden voor huis,maximale aftrek ,maximale winstgaring voor de banken ,en dan gek opkijken als de huizenprijzen door het dak gaan door inflatie.Ook een soort geldstrooien zonder nieten.

    (in antwoord op RhodBerth)
    • RhodBerth

     In de jaren 30 lieten de overheden de banken failliet gaan. Dat deden ze in 2008 niet, en dat was het grote verschil.

     (Overigens willen in reactie nu steeds meer mensen dat de banken wel failliet gaan en moeten ‘bloeden’, niet begrijpend dat met de ondergang van de banken het hele financiële systeem ten onder gaat, inclusief alle spaartegoeden van de normale mensen).(en dat tekent meteen de manier waarop mensen met de crisis omgaan: reactief, namelijk enkel denkend vanuit hun eigen positie. Ik ben arm, banken zijn rijk, ik ben eerlijk, bankiers zijn oneerlijk, dus laat de banken maar failliet gaan)

     Inflatie komt door de groei van de hoeveelheid geld. Of dat nu door banken komt of door overheden maakt geen verschil. Banken muilkorven en overheden meer geld laten uitgeven is in feite gewoon het communistisch systeem.

     En dat is alles wat je hierboven schrijft, gewoon communisme, iedereen even rijk, niemand verantwoordelijk voor het eigen falen.

     Het communisme is allang in de praktijk bewezen een vriendelijk maar irreeel en in de praktijk zelfs destructief systeem te zijn.

     Maar dat elke zoveel jaar een econoom het nog eens probeert ligt voor de hand.
     Uiteindelijk komt het door het maakbaarheids denken. De maakbare samenleving.

     (in antwoord op Paulraw)
     • Paulraw

      Zeg ook niet dat ik het eens ben met de man .Maar als gedachtenexpiriment is het wel leuk.
      2008 bood ook heel andere oplossingen dan in de jaren 30,toen ook niet voorstelbaar.
      Om nou meteen weer met communisme te komen vind ik wat goedkoop.
      Ook ik vind dat je op de blaren moet zitten met schulden ,maar men moet de grootste klappen wel opvangen met wat overheidsbeleid .
      Wat je nu ziet is dat consumenten volledig de klos zijn ,terwijl banken die zichzelf over de kling hebben gejaagd ruinhartig worden geholpen op zijn Keens.Op zich terecht anders stort systeem in ook voor consument.Maar n.b. itt in de VS krijgen banken hier vervolgens geen strenge regels door de strot geduwd waar ze een handtekening onder moeten zetten.

      (in antwoord op RhodBerth)
     • RhodBerth

      Ik ben van de minderheid die het falen van de banken op 1 lijn ziet met de hebberigheid van de consumenten.

      Het land krijgt niet alleen de leiders maar ook de bankiers die het verdient. Als iedereen hoge hypotheken en lage rentes wil dan is het resultaat dat je bankiers krijgt die proberen er zoveel mogelijk uit te halen.

      Verder zijn de banken ook heel hard gestraft. Ja, ze zijn gered, maar wel tegen hele zware condities en boeteclausules. Bovendien worden ze nu ook heel kort gehouden. (te kort zelfs, denk ik, wat een negatieve weerslag op de economie heeft).

      Verder zijn banken geen personen.
      Er werken nu andere mensen aan de top. Het heeft geen zin om de banken nog meer boetes te geven, dat gaat uiteindelijk ten koste van hun klanten, en dus weer van de hele economie.

      Waar het om gaat is dat de personen in kwestie indien mogelijk strafrechtelijk worden vervolgd, en geen nieuwe banen in de bancaire sector kunnen krijgen.

      Verder moeten we niet vergeten dat de echte fouten in Amerika zijn gemaakt, en niet in Nederland. Als de Amerikanen niet de rommel met hun hypotheken en huizenmarkt hadden gehad was hier niks misgegaan.

      (in antwoord op Paulraw)

Reacties niet toegestaan