Waarom mag Griekenland eigenlijk niet gewoon failliet gaan?

Landen kunnen niet failliet kunnen gaan, schrijft NRC. De bezittingen van een land kun je niet uitverkopen. Wat een land wél kan doen is met zijn schuldeisers onderhandelen over een betalingsregeling: die krijgen maar een deel van hun geld terug. Maar dat stuitte de afgelopen weken op onoverkomelijke bezwaren toen bleek dat bijvoorbeeld Duitse en Franse banken miljardenbeleggingen hadden in Griekse staatsobligaties. Een betalingsregeling voor Griekenland betekent enorme verliezen.
In 2008 verspreidde de onrust zich van de ene naar de andere bank. dat zou nu gebeuren met landen

Zoals de onrust om Griekenland nu overslaat naar Portugal, Spanje en Italië. Drie maanden geleden tekende Bill Gross van vermogensbeheerder Pimco, een van de grootste en invloedrijkste obligatiebeleggers, het scenario al uit. Hij lanceerde, vrij naar Johnny Cash, de Ring of Fire, een cirkel met landen gerangschikt naar de omvang van hun staatsschuld en hun begrotingstekort. In de cirkel en dicht bij het vuur staat Griekenland. Andere potentiële brandhaarden: de VS, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Spanje en Italië.

Nederland staat buiten de brandende cirkel, dichtbij het veilige Duitsland. Maar hoe lang nog? Sommige commentatoren redeneren nu dat alle eurolanden feitelijk garant staan voor elkaars schulden en voor de noodzaak van volgende reddingsacties. Europa, legt NRC uit, had dit risico  al eerder kunnen zienaankomen, maar het interesseerde veel Europeanen niet. Met de komst van de euro in 1999 werd een groot deel van de verschillen tussen Europese landen aan het zicht onttrokken.

Wie even nadacht, wist wel dat Griekenland eigenlijk niet thuishoorde in een muntunie die harde eisen stelde aan staatsschulden en begrotingstekorten. Maar landen als Griekenland golden economisch gezien als te klein om de stabiliteit van de euro in gevaar te brengen.
Is dit het begin van het einde van de euro? Dat is niet ondenkbeeldig, denkt NRC. Tot nu toe is het niet gelukt het probleem te isoleren. En dat de eurolanden Griekenland nu redden, betekent automatisch dat zij bereid moeten zijn ook andere probleemgevallen een helpende hand te bieden als het erop aan komt. Er is echter een grens aan hoeveel extra schuld een land op zich kan nemen zonder speelbal te worden van speculanten op de kapitaalmarkten. Landen als Nederland en Duitsland zullen met alle macht weg willen blijven uit de Ring of Fire. Dat betekent dat zij de reflex om andere probleemlanden te helpen, een keer actief moeten doorbreken om zelf niet in het vuur ten onder te gaan. 

Bron(nen):   NRC