Trichet: ‘Misschien wel de moeilijkste situatie sinds WOI’

'Sinds september 2008 bevinden we ons in de moeilijkste situatie sinds de Tweede Wereldoorlog. Misschien zelfs wel sinds de Eerste Wereldoorlog.' De president van de Europese Centrale Bank, de Fransman Jean-Claude Trichet geeft in een diepgravend interview met Der Spiegel aan dat het hem ernst is. De crisis waarin de Eurozone zich momenteel bevind is volgens Trichet een rechtstreeks gevolg van de kredietcrisis en de val van Lehman Brothers in oktober 2008. De crisis op de financiële markten die toen begon, zet zich door.
'Verschillende indicatoren gaven aan dat 'ernstige spanningen' zich in hoog tempo opbouwde, toen de markten vorige week vrijdag sloten. Ik gaf dit toen aan bij de Europese regeringsleiders.' Op de vraag wat er precies onder druk stond (de banken, de Euro, de hele Europese Unie?) geeft Trichet geen duidelijk antwoord, maar laat blijken dat hij zich erntige zorgen maakt over de spanningen die er bestaan sinds veel landen grote begrotingstekorten hebben, en een land als Griekenland zijn cijfers vervalst heeft om de Eurozone binnen te komen. In die onzekerheid schuilt volgens Trichet de grootste spanning. Opvallend is hoe vaak hij in dit interview de woorden 'severe tensions' gebruikt.  
Het duurde volgens Trichet veel te lang voordat de Grieken de situatie serieus namen. 'De situatie vorige week donderdag en vrijdag leek op die rond de val van Lehman Brothers. Een aantal markten functioneerden niet goed meer.' Trichet benadrukte verder dat er geen sprake is van speculatieve aanvallen op de Euro, en dat de ECB volledig onafhankelijk handelt, en dus niet onder druk gezet zal worden door welke nationale regering dan ook. 

Bron(nen):   Der Spiegel