De belastingen in Nederland zijn lager dan in veel andere landen

Alleen deze kop al zal sommige van de lezers tot razernij brengen. Want tot de vast geloofsartikelen van de rechtse kerk behoort de overtuiging dat de Nederlandse staat bestaat uit rovers die ons zuurverdiende geld afpakken en besteden aan linkse liefhebberijen. Maar het geloof van de rechtse kerk heeft gemeen met het geloof van de linkse en van andere kerken: het klopt niet.
De feiten zijn dat het in Nederland niet erger is gesteld met de rooftocht van de overheid dan in sommige andere landen. In tegendeel. Zeker als het gaat om de belasting op werk en de belasting op winst is Nederland tamelijk gematigd vergeleken bij andere Europese landen. De hoogste schijf, geheven over topinkomens is met 52 procent aan de hoge kant, maar zeker niet het hoogst van Europa. En de gemiddelde belasting op werk (de loon- en inkomstenbelasting) is zeker niet hoog vergeleken met andere landen. De totale druk van belastingen en premies lag in 1997 nog boven het Europese gemiddelde, maar ligt er inmiddels onder. Er zijn negen Europese landen waar meer belasting wordt geheven als percentage van het nationaal inkomen. En er zijn maar liefst 11 Europese landen met een hogere belasting op winst.
De link voert naar tamelijk harde feiten. Wie het niet gelooft: volg de link en je komt bij een overzicht van de belastingen in Europa. Maar wie, zoals bij gelovigen gebruik is, liever niet wordt gehinderd door de werkelijkheid: ga er niet heen.

Bron(nen):   Eurostat  Eurostat 2