Hier met die subsidie

Vergeleken met 20 jaar geleden krijgen boeren minder subsidie, aldus The Economist. Wat niet wegneemt dat er jaarlijks nog steeds veel geld naar boeren in allerlei landen gaat, vooral in de westerse wereld.
In sommige landen, zoals Noorwegen, Zwitserland en IJsland maken subsidies meer dan driekwart uit van het totale boereninkomen. In de EU ligt dat een stuk lager maar toch: meer dan 20 procent is natuurlijk niet weinig.
Het behoort tot de goede gebruiken op deze staatshulp af te geven; weggegooid geld zou het zijn - binnengeharkt door een beroepsgroep die als geen ander weet te lobbyen. Ja, lobbyen kunnen ze goed maar zou er nog een andere reden kunnen zijn om het eigen boerenbedrijf in stand te houden? Een strategische reden bijvoorbeeld?
Er wordt weleens gepiept dat we qua energie te afhankelijk zijn van vreemde mogendheden. Klopt, maar waarom zou je je, wat de voedselvoorziening betreft, wel overleveren aan grillige regimes ver van huis?

Bron(nen):   The Economist