Hypotheekrente onder de 4 procent, laagste stand sinds 4 jaar

Omdat de rente op de kapitaalmarkt daalt. daalt ook de hypotheekrente. Daar zit zo als altijd enige vertraging in, maar nu is de rente tot beneden de 4 procent gedaald. Dat blijkt uit cijfers van het FD.  In januari 2009 was het tarief voor een vergelijkbare hypotheek nog 5,37%, vorig jaar januari was het reeds gezakt tot 4,79%. Waarna een geleidelijke, maar traag verlopende daling verder inzette tot 3,93%, deze week. De rente is zo laag omdat de internationale kapitaalmarkt vertrouwen heeft in de Nederlandse economie. Er vloeit kapitaal weg uit opkomende economieën, omdat de groei dat lager lijkt te worden dan was gedacht. Beleggers zoeken een veilige haven, en Nederland is zo'n haven. Het resultaat is een daling van de Nederlandse kapitaalmarktrente met 0,35%-punt tot 1,90%. Het verschil tussen de kapitaalmarktrente en de hypotheekrente bedraagt momenteel 2,05%, dat is 20 basispunten meer dan aan het begin van het jaar. De snelle daling in januari van de kapitaalmarkrente wordt blijkbaar met enige vertraging doorgegeven.  Een lichte verdere daling valt dan ook te verwachten

Bron(nen):   Het Financieele Dagblad