Brussel stelt Nederland ultimatum over wooncorporaties

Nederland moet er snel voor zorgen dat wooncorporaties grotere opdrachten Europees gaan aanbesteden. Als dat niet binnen twee maanden geregeld is, kan de Europese Commissie naar de Europese rechter stappen, waarschuwt zij.

De commissie wees Nederland er al bijna vier jaar geleden op dat de Nederlandse aanbestedingsregels voor wooncorporaties op gespannen voet zouden staan met de Europese. Maar Nederland werpt tegen dat de corporaties niet onder de hoede van de overheid werken. Bovendien zouden de Europese aanbestedingsregels de corporaties hinderen om meer en duurzamer te bouwen. Zij klagen zelf al dat het veel tijd en geld zou kosten als ze voortaan de Europese regels moeten volgen.

Dat blijft het dagelijks bestuur van de Europese Unie met Nederland oneens. Nederland schendt het EU-recht, constateert de commissie en moet dat snel rechtzetten. Anders "kan de commissie besluiten de zaak voor te leggen aan het Europees Hof van Justitie".