En nu weer terug naar de schuldencrisis in Amerika

Terwijl wij ons volop blindstaren op de crisis in de Eurozone, gaat het aan de andere kant van de oceaan niet veel beter. Van Californië wisten we het al, maar een meerderheid van de Amerikaanse staten heeft grote tekorten. Verschillende staten laten criminelen eerder vrij, niet vanwege goed gedrag maar omdat er geen geld meer is om ze binnen te houden.
Het kan met dit soort dingen volgend jaar nog veel erger worden. Financiele analisten zien bovendien grote risico's op lange termijn, die wel eens tot een nieuwe economische dip kunnen gaan leiden. Zelfs als de landelijke economie herstelt, zullen deze staatstekorten niet zomaar verdwijnen. Veel staten hebben enorme gaten in de begroting, maar die zijn handig weggepoetst in de boekhouding. 
Enkele lieden die twee jaar geleden moord en brand schreeuwden bij het uitbreken van de hypothekencrisis doen dat nu weer. Niet alleen kleine stadjes hebben problemen, maar grote staten (de economie van Illinois of Californië is groter dan die van Spanje) lopen een steeds groter risico op faillisement.
Een staat als Illinois heeft al jaren geen geld meer om pensioenen uit te keren. Dat geld lenen ze van private investeerders. Maar nu de situatie niet lijkt te verbeteren schieten de rentes die de staat betaalt omhoog. Analisten kijken met angst naar de crisis die momenteel in Europa woedt. Investeerders zullen op een zeker moment geen geld meer lenen aan de zwakste staten, waardoor een crisisgevoel ontstaat dat gemakkelijk overslaat naar de grotere staten.
Voorlopig is er weinig hoop op verbetering. De grootste tekorten van staten ontstaan pas in het jaar ná dat een periode van recessie afgelopen is.

Bron(nen):   The New York Times