Hoe liep het eigenlijk af met de BP-olieramp?

Het was de ramp van de eeuw, en de schade zou vormen aannemen die het ecosysteem van de Golf van Mexico blijvend zou aantasten.
En toen werd het lek gedicht en ging de pers heen.
Zijn de Wetlands van Louisana blijvend verwoest? Achteraf niet eens tijdelijk.
Is er een verbod gekomen op olieboringen op in zee? Nee, het tijdelijk verbod is al weer opgeheven.
Drijft de olie nog rond om ergens - Miami werd veel genoemd - ineens toe te slaan?
Nee, volgens de Coast Guard is het restant van de olie, ook onder water, te klein om op te ruimen.
En de vissen dan, die zijn toch wel dood?
Nee, vermoedelijk niet. Er kunnen - dat is bij andere olierampen gebleken - effectten zijn op lange termijn.
Maar op korte termijn gaat het met de vissen uitstekend. Dankzij het vangstverbod gaat het een aantal soorten beter dan in decennia het geval was.

Bron(nen):   Time Magazine